מחשבה, תפישה, שמרנית מתייחסת אינסטינקטיבית, לחיוויי מציאות האם מהווים תמיכה, אישוש לרעיון מקדמי- פרדיגמה, אמונה, או לא. אם החיווי אינו מאושש, הוא מופרך, מיותר, מסוכן ומזיק.

אינסטינקט שמרני

מחשבה, תפישה, שמרנית
בוחנת אינסטינקטיבית
את חיווייה מציאות
האם מהווים תמיכה, הסכמה, אישוש
לרעיון מקדמי- פרדיגמה, אמונה,
או לא.

אם החיווי אינו מאושש,
הוא מופרך, מיותר, מסוכן ומזיק.

Share

השאר תגובה