פרדוקס: שמרן בז לחולשת מי שמשמאלו, חושש ממעשיי האדוק מימינו, מתגונן מפני הדומה לו מולו מייחל להכרת רציונליסט משכיל.

פרדוקס השמרנות

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

בז לשמאלי, נזהר מימיני, ומתגונן מבבואתי

ימניסט, שמרניסט, אמוניסט, לאומניסט, עם אינסטינקט מתכנס להסכמה קולקטיביסטית, חותר פעולות פותרניות גואלות, מייחס קדושה וערכים מטפיסיים לחפצים, פעולות, מקומות, מלים וטקסים

– בז לחולשת מי שלשמאלו –
חלש,
– ירא מהאדוק הימני יותר ממנו –
משוגע,
– מתגונן אקטיבית מיריבו בן דמותו –
מכיר אותו, דומה לו,
מייחל להכרת הרציונליסט המשכיל מולו-
הכרה. (אלא אם חש נורמטיבי, מוקף בימניים כמוהו.)

אמוני, לאומן, משמר מסורות וטקסים, חותר התכנסות קולקטיבית, ופעולות פותרניות מקדמות טוב מוחלט

עם רצון פרט לשמר, לפתח ולטפח את תפישותיו האי-רציונליות ולספוח אהדה מעמיתים לערכיו,
אינו רוצה להיתפש על ידי עצמו וסביבתו כמתנהל באופן בלתי רציונלי.

כשפרט כזה חווה ביטוי של חוסר הערכה לאמונתו, להיותו אי-רציונלי,
ממי שהוא מייחס לו רציונליות, תבונה, השכלה-
הוא מפחית לעצמו ערך, וולונטרית, באופן אפקטיבי (- נעלב).

ביושר

העניין שאני מוצא בלעג לנטולי מחשבה הרציונלית, גדול יותר מחששי מהצלחת שאיפתם להחיל את תפישותיהם האמוניות.
העניין שאני מוצא בלעג לנטולי מחשבה רציונלית, גדול יותר מחששי מהצלחת שאיפתם להחיל את תפישותיהם האמוניות.

העניין שאני מוצא בהיעדר כבוד, בלעג שאני רוחש,
לבעלי תפישות עולם שאינם חותרי מחשבה רציונלית,
גדול יותר מחששי
מהצלחת שאיפתם להחיל את תפישותיהם האמוניות, מתכנסות קולקטיבית.

ועם זאת, יש להודות,
לעג זה הוא גם סוג של התגוננות מול השאיפה להחלת מגבלות צביון משותף,
שכן
בין שואפי ההחלה, לרובם, יש מעצורים;
במהותם, באישוש לשאיפתם להיתפש כרציונלים,
הם מייחלים להסכמת, הכרת, הערכת מי שנתפש בעיניהם כרציונליסט מרוחק,
יותר מאשר-
מי שנמצא ולו מעט מימינה להם, מרמת אדיקותם, עם בקרה רציונלית נמוכה יותר, פחות מיומנת, רדומה, מושתקת, והוא בעל אינסטינקט יישום פעולה אקטיבי, עם שאיפה לקידום אמונתם המשותפת- ממנו הם חוששים. יותר.

אני גם מבין, שאין אפשרות לסמוך על כך, שהחופש היחסי יוגבל;
לא מתרחישים גלובליים של הידוק והחלת מגבלות חברתיות,
ולא מפעולה כירורגית טקטית של פרט, מי שסופח ערך מיישום אמונתו, ברצונו לרוות הערכה מקהילתו, אליה מתייחס כאוסף חלושים, שאינם ששים ליישם את עיקרי אמונתם.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share