חילול כבוד המת

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

חילול כבוד מת? כבודו?

אם גופה מתנתחת post mortem או מרוטשת בחמת זעם, קרה לה משהו?
ואם זו חית בר, לא גופת אדם?

זה כמו הקוקוס הנופל בחוף ללא שמיעת בן אנוש.

אלוהים כועס על השחתת יציריו?

זה השָאיר שמרגיש לא טוב,
שבעקבות האובדן, משליך את תחושותיו החוצה?

לדביל(ים) דחוף להשחית גופה של מישהו.
אני אחוש הפחתת ערך או כבוד בעקבות פעולת משחית?

אני חש סלידה מהחצנת ערכי משחיתים השונים משלי
וחשש כלשהו אולי יופנו, פיזית, ל-מה שחשוב לי.

מאמצעי התקשורת עולה שבתרבות המוסלמית רווחת התייחסות לגופה, להשחתתה, בהיבטים סוציולוגיים לגיטימיים, נורמטיביים.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share