דמוקרטיה, שיטת הכרעה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

אחיזה תודעתית

שלא לומר הגדרה.

הכרעה דמוקרטית –
שיטת טיפול בסוגיה
של צֶבֶר פרטים מובחן,
בה בהכרעה על סוגיה מובחנת נידונה
תיענה ב ‘בעד’, ‘נגד’, ‘נמנע’,
לכל משתתף יחד קול אחד,
בכוונה מקדמית לשקף את תמהיל עמדת רוב המשתתפים..

השיטה זוכה ליישום רחב בשל פשטות העיקרון הבסיסי – פרקטיקת המתמטיקה:

  • מכלול הקולות נספרים,
  • נבררת האפשרות שזכתה במספר הקולות הרב ביותר,
  • היא זו המוחלת.

על עיקרון ליבה בסיסי זה,
הושתו אינספור הגבלות, פרשנויות, תפישות, ותצורות באופן שיתאם את המנסחים אותו בקולקטיב מסוים בעת נתונה כ–

  • דמוקרטיה ישירה או ייצוגית,
  • רוב יחסי או רוב מוחלט,
  • סף לכמות מצביעים מינימלי, ואם כן מהו?
  • גיל המצביעים המשתתפים,
  • מניעת השתתפות על רקע כלשהו,
  • אחוז חסימה להתייחסות להצבעות מתחת לרף מסוים, משתנה בין סוגיה אחת לאחרת.
  • ועוד…

שלטון דמוקרטי פוליטי, הוא (רק) אחד מיישומי דמוקרטיה.

Share
Share