דומיננטיות

  • ביחסים, בין שניים, בכל ועל כל נושא, קיים דומיננט.
  • אנחנו מצפים לאתר מבין שניים את הדומיננט.
  • הדומיננטיות הנתפשת, נקבעת על פי מוחצנות והחשיבות שמייחס הבוחן, בערכיו, לממד הדומיננטיות שאבחן.
Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share