פוליטיקת הזדהויות, ב’

משך קריאה כ- 2 דקות

פוליטיקת זהויות

פוליטיקת הזדהויות, א’, רקע

התנגשות מדרג ערכים

בשלהי שנות הששים, הנצו תתי התארגנויות בעולם המערבי. נוצרו ריבויי מרחבים בסוגיות  פרט–חברה–ריבון, שאיפיינו חברות שפע מערביות. נוצר מגוון חזיתות רחב, פרטים התעמתו בסוגיות חיים במגוון היבטים שבהם רצו להסיר חסמים מונעי קידומם.

פרטים שחיו בדמוקרטיות מערביות נחשפו לסוגיות כ-

  • שיוויון בין פרטים,
  • השוואת מעמד נשים,
  • ביטול הפרדה גזעית,
  • הקצאת זכויות מלאות למיעוטים,
  • זכויות שוות למי שאינו הטרוסקסואל.

כך, פרטים שחשו מקופחים, מודרים מאליטה פריבילגית בשל היותם נשים/ שחורים/ מיעוטים אתניים/ הומוסקסואלים, תבעו הסרה של מגבלות מצרות.

ממבנה דיכוטומי של ברירת עצימות בין שתי גישות, נוצרו בגישה תתי זהויות.

נוצרה מורכבות של תמהיל זהויות כאישה, שחורה, הומוסקסואלית.
במקביל, באופן מתואם נוצרו, ארגונים פועלים לקדם אינטרסים של קהילות ממוסדות על זהות חבריהן.

על פרט מודע למערכת ערכיו, לזהותו, למידת ההגבלות המוחלות עליו על ידי החברה והריבון, מידת הארגיה שמוכן להקצות לכך, לדרג את חשיבות השתייכותו לקידום אג’נדה, בעצם לפי הזדהותו עם זהותו.

השתייכות זהות פרט מתעלת את תמיכתו בגוף שמזוהה עם הזהות, באופן גובר על תמיכה בתפישה אידיאולוגית לעומת אחרת.

פרטים עמדו בפני השאלה, מי האחו שמקבל את מירב תשומות הטיפול.

פעילת זכויות אדם, שבבורותי המצערת, אינני זוכר את שמה ואת הטקסט המדוייק אמרה: ‘אני קודם אישה לפני שאני שחורה.’

פרטים עוסקים בשוני שלהם מפרטים אחרים במציאת מכנים משותפים לטיפול בהסרת חסמים והגבלים, אד-הוק, ובה בעת יש מי שממנפים מכנים משותפים לתפישת ערך עצמית: קל יותר לעשות זאת בקבבוצה.

תביעה להזדהות עם פוליטיקת זהויות מעוררות ביקורת על שטחיות המזדהה עם אג’נדה צרה מחזק את הממסד הזהותי בכך שלא מטפל באספקטים נוספים של הפרט אלא רק בתמצית זהותו.

מגמה ושינוי

בעולם המערבי הומוסקסואלים נטו להיתפש כתומכים בתנועות פרוגרסיביות, שכן אלה אפשרו את השתלבותם והסרת חסמים בפני אוכלוסיות מודרות.

נראה שבשנים האחרונות עם היות הומוסקסואליות נתפשת כנורמטיביות, פרטים אינם צריכים את הגנת החברה, הם נוטשים את פוליטיקת הזהויות, ומתפלגים כשאר האוכלוסיה במשרעת הפוליטית.

  • כמו גם קהילות עם מנהיגים כריזמטיים עם אוריינטציה דתית.


פוליטיקת הזדהויות, ג’, תמיכה מתוך הזדהות

Share

One thought on “פוליטיקת הזדהויות, ב’”

הערות? אשמח לתגובתך