פער שלילי בין ערכיות הכוונה איך נתפש בתודעת אחר, לבין ההכרה שנתפש בחולשה.

מבוכה

משך קריאה כ- <1 דקות

אחיזה תודעתית

פער שלילי בין ערכיות כוונה
איך נתפשים בתודעה אחרת,
לבין
ההבנה שנתפשים שלילית.

Share

הערות? אשמח לתגובתך