עיסוק בזהות אישית בהקשר קולקטיבי, חושף תחושת נחיתות של העוסק.

עיסוק בזהות

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

עיסוק בזהות אישית- החצנתה או הסתרתה,
כשיוך לקולקטיב בהיבט ערכי,
בהקשר- מגדרי, גזעי, דתי, לאומי, אתני, שפתי, תרבותי, עדתי, שבטי, ספורטיבי…,
כמקור השתייכות, עוצמה, כוח, מוסר, הצדקה, היטמעות, ביטחון, גאווה, ספיחת ערך-
ערך חיובי או ערך שלילי,
בשונה מהתייחסות עניימית חפה מערכיות מכוונת או מוטמעת,
הוא- נפוץ, ‘טבעי’, ‘אנושי’, נורמטיבי, יוצר עוררות רגשית,
ובה בעת– מעיד על כמיהה, לינוק, לשאוב, עוצמה חיצונית לסופייח,
ובהשלמה- חושף תחושת נחיתות אישית.

אחאנא”ר- אשכנזי חסר אמונה נטול אינטליגנציה רגשית

Share

2 תגובות בנושא “עיסוק בזהות”

הערות? אשמח לתגובתך

Share