אֱמונה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

 – אחיזה תודעתית

שלא לנקוב ב’הגדרה’.

אֱמונה – תיוג מגדיר*, לייחוס** ממשות, נכונות, לרעיון***, ללא תמיכה בממשות אמפירית ניתנת להוכחה*** על ידי תודעה**** בלתי תלויה*****.

* תיוג מגדיר

ישנם מצבים בהם אמונה בתודעה מסויימת היא כה חזקה, בטוחה בנכונותה, במושא האמונה, שיש מי שחי ב’ידיעה’, מעיד שחווה הוכחה חושית, רציונלית, אף שאינה יכולה להיות מועברת לתודעה בלתי תלויה אחרת.

מכאן חשיבות תודעת הצופה הבלתי תלוי, המגדירה חיצונית את התופעה.
כן ייתכן, שהמאמין עצמו מודע לחוסר יכולתו להוכיח את מושא אמונתו.

** לייחוס

תפישת תודעה רעיון מסויים, הבנתו, הערכת תאימותו ושוויו בהשוואה לאלטרנטיבה חילופית לו.

*** ללא תמיכה בממשות אמפירית, ניתנת להוכחה,

על ידי ראייה, שמיעה, מישוש, טעימה, הרחה, שניתנים לתפישה באמצעות הקשרים לוגיים, נסיבתיים.

**** על ידי תודעה

סך תהליכי הטיפול במידע שנעשים על־ידי אורגניזם; קליטת המידע על ידי חושים, עיבודם, הסקת מסקנות ועדכון הידע הנצבר.

***** בלתי תלויה

תודעה שלא יונקת את המידע שיש לה מתודעה אחרת בנושא מסויים.

הגדרה בעייתית, שכן, ניתן להוכיח קשר בין תודעות, לא ניתן להוכיח נתק.
ניתן לייחס לכל שתי תודעות שלא נפגשו מעולם במישורי מרחב וזמן הקשרים שפתיים.

כך, אמונה היא מצב בו תודעה מתייחסת לקיום רעיון ללא צורך בבחינה אמפירית או רציונלית.

אבחנה פשטנית

‘ידיעה’ של סובייקט שאינה ניתנת לבחינה.

מכניקה

 • תפישה, שלתודעה כוח המפעיל השפעה חיצונית, השפעה נתפשת אמפירית – שיכולה להיות מובחנת על ידי חוש אחר.
  • כלומר, מחשבה, רצון, קיווי, שנמצאים בין אוזני אורגניזם אנושי משפיע על מציאות נתפשת גם בין אוזני אחר.
 • הסטארט-אפ הזה הצמיח אמונות, דתות אלוהיות, כמו גם נטולות אל.
  לכן,

  • כהריון, לאמונה, תצורות ועוצמות שונות,
  • חוסר אמונה, אם קיימת, מוחלטת.
  • בשונה מהריון, שרק כחצי מהאוכלוסיה יכול לחוות,
   • וגם חצי זה, אם חווה, נמצא בו חלק מזערי מחייו,
  • רובה המכריע של האוכלוסיה, מכיל בתפישת עולמו מרכיבים אמוניים, כולל מי שרואה עצמו כרציונליסט גם אם רואה, מצהיר על עצמו כנטול אמונה לחלוטין.
   • מי שבמודע לא מאפשר לכלול ממד אֱמונתי בתפישתו את המציאות.
   • אחד הממדים המסייעים להבחין בין תיוג אמוניות לרציונליות, הוא היות מרכיב טקסי, בו יש ייחוס להסמלה ערך, שחורג מרציונליות.

טעות רווחת

ב-של שכנוע עמוק, יש מי שתייחסו לאמונתם כאל ידיעה.

Share

One thought on “אֱמונה”

הערות? אשמח לתגובתך

Share