פוליטיקה היברידית

משך הקריאה: 2 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הידורו ליברל ושמרן תחת קורת גג מפלגתית הופכית?

למה דחוף לפוליטיקאי לדור באכסניה פוליטית שהיא לא ההביטאט הפוליטי הטבעי לו?

תזה

בהתארגנויות אנושיות, בהתגלע שוני בדעות סביב סוגיות מאובחנות, דינמיקת התכנסות הפרט למכלול מושפעת מ-

 • זהות רוב המשתתפים,
 • דומיננטיות פרטים במכלול,
 • רמת זיהוי ‘מרחק מליבה קיומית’, גמישות יכולת הוויתור של פרטים.
  גמישות זו מושפעת

  • זיהוי קרבה/ ריחוק של הנושאים הנידונים מהישרדות קיומית,
  • זיהוי רווח/ הפסד טובין מקידום או פגיעה בנושאים המועלים,
  • מיקום הערכים הנידונים בסולם הערכי של הפרטים,
  • רמת פגיעה/ קידום בערכים שהפרטים מאבחנים כבעלי רמת חשיבות גבוהה.

אצל זוג מאובחן, שהגבר רגוע מרָצֶה קואופרטיבי ובת זוגו חרדתית כריזמטית וורבלית שמעתי ש-‘מתיישרים לפי החרד’ שלה, וראיתי את הנהון הראש שלו. חיווי תפישתי של נורמטיביות רווחת.

elazar_stern_ofer_shelachבשמרנות, היכן שיש ערכים מקודשים, ואמונה, היכולת להתפשר של השמרן המאמין והמקדש פחותה משל מי שמנסה לקדם רציונלית ליברלית.

ערכי הליברל רחוקים מדיי מערכי ההשרדות והקדושה של השמרן.

הליברליות עוסקת בקידום רווחה ושמרנות עוסקת בהתכנסות לערכים קיימים פנימה.

לכן בהתארגנויות פוליטיות היברידיות, השמרנות האמונית, מעלה את עקרונותיה לרמת חשיבות וקדושה, מאליהה (- מצמידה אותן לאמונה הקשוחה באל) את עקרונותיה, ותובעת מהליברליות את טבעה – הוויתור של החזק לטובת החלש, בין היתר למי שלא יכול לוותר.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share