פגוש פוגייש פגשתי – בעלי מצפנים חברתיים משובשים

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

פרובינציאליות, מונח טעון

מי שעל בסיס קבוע שואף לתוצרים חברתיים, משתמש באינסטרומנטים התנהגותיים ליירט אותם, על בסיס קבוע לא מקבל את התוצר המקווה ולא מכייל את המצפנים.

מוקדש1
למכוונים לתוצרים חברתיים2
מסויימים,
לא משיגים אותם ונותרים מתוסכלים3

מנסחים תוצר תואם את תפישת עולמם4
ומשליכים על אחר כאילו היא שלו5, שלי,
במחאה
6.


1 מוקדש ל-
אחאנא”ר שכמוני, לא מבין את הקונספט ‘מוקדש ל-‘ בספרות, בספורט;
האם אלה מחוות של שמרנים חובבי הסמלה, שמובנות לעמיתיהם נטולי בקרה רציונלית?
שיהיה.
2 נחשפים לתוכן
שומעים רעיון, תפישה, ערך, שבן־שיחם שיתף.
תוכן תפישתי שלא עומד במבחן ‘נכון’, ‘לא נכון’ אמפירי.
אם זה תוכן נתון להפרכה, הטיפול בו הוא בבחינת האם ‘אמת’ או ‘שקר’. לא עניינו של פוסט זה,
3 מפשטים את מורכבותו
מצמצמים את הרעיונות, את האנדרסטיימנט הטמון בו, את דקויות הניואנסים, הסבטקסט המובלע, את המהות הכוללת,
4 מנסחים תוצר תואם את תפישת עולמם
ממצקים את המורכבות אליה נחשפו למהות בסיסית שהם מסוגלים להכיל, בניסוח שלהם, תואם את הערכים, ההטיות, ההתניות, מרכיבי האופי המרכיבים את אישיותם,
5 ומשליכים על האחר, כאילו הם שלו
מגייסים, בתנועת יד פסאודו תיאטרלית – בעצם אגרסיבית ומגושמת – אוחזת את שולי חולצתי משיפולי כרסי מותחת אותה החוצה כדי כאילו לכסות כשמיכה רעיון מופשט –
משליכים על האחר את השיקוף, כאילו שבעל הרעיון הבסיסי ראשוני והמשקף שותפים ומסכימים ל-מה שהשומע סיכם ברצונו להגיע להסכמה, לפתרון, לשיתוף.
6 במחאה (מקווה שלא בזעם

smile

)
לא!

אני התכוונתי ל-מה שאמרתי, איננו שותפים לגיוס הרעיוני ל-מה שנלקחתי אליו בניגוד לרצוני ולהסכמתי.

לא יכול לשאת את הצמצום, השטחיות וייחוסו אלי.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share