פגוש פוגייש פגשתי מזדהים תפישתית

משך קריאה כ- 1 דקות

[עאלק] שוני בין חולקי ערכי ליבה

מוקדש* למשלבים פרקטיקה ערכית
עם
ספיחת ערך קולקטיבית מתכנסת זהותית.

אלה, תומכי ‘יש עתיד’ בראשות יאיר לפיד, חולקים ערכי ליבה מדיניים חברתיים עם הצל מהליכוד ועם איציק כהן מש”ס.

בעוד שהשוני מהצל מתבטא בשפה, בהתכווננות התרבותית המבדלת,
השוני מאיציק כהן מש”ס הוא רק בהתכווננות המבדלת סוציולוגית תרבותית, שכן איציק כהן מתבטא בשפה גבוהה רכה, מקרבת – לפידית.

ובכל זאת מצאתי הבדל פרקטי, קונקרטי, מולקולרי פרטיקולרי, לא תפישתי, בין שמרנים אמוניים לאומניים מתכנסי זהות קולקטיבית בגרסה היש עתידית – לבין איציק כהן והצל;
הצל וגם איציק כהן לא יצפו בקלאסיקו בערב יום השואה.

בעצם, אני לא בטוח.


* אחאנא”ר שכמוני, אף פעם לא הבנתי את הקונספט ‘מוקדש ל-‘ בספרות, בספורט;
מין מחוות של שמרנים רפובליקנים שמובנות לעמיתיהם נטולי בקרה רציונלית.
שיהיה.

Share