נתניהו אוהב ישראל

למה מאתגר את הדמוקרטיה?

בין העוינים את נתניהו יש המעלים את הסוגיה, שהם מצפים מנתניהו, ‘כאוהב ישראל’, שימנע את המתח הבלתי נסבל של משפט בו ראש ממשלה נתבע על ידי מדינת ישראל, להלן ‘ניתוץ הדמוקרטיה’.

אני סולד מהביטוי ‘אוהב ישראל’.
האנשת חפצים, התייחסות אל חפצים, לקונסטרוקטים רעיוניים, תפישות, כְּלְאנשים, היא מסממני קונסרבטיביות רעיונית מקדמת אמוניות לאומנות.

טראמפ מתוייג כ’אוהב ישראל’.

אנשי שמאל אפולוגטיים שואפים אף הם להתכנס לתיוג כ’פטריוטים’, או ‘אוהבי ישראל’ בתוספת, מתבקשת ‘לא פחות מ…’ כבתחרות על לגיטימיות.

#ראשממשלהשלושהכתביאישום, במודע, מנתץ דמוקרטיה ושלטון חוק, גם, בשם השרדותו הפוליטית הכרוכה במאבקו המשפטי.

נתניהו עושה זאת בתמיכת

  1. המון,
  2. רשות מחוקקת
  3. רשות מבצעת.

לא כאידיאה,
אלא כפרקטיקה מתועדת היסטורית,
נחישות המון, גוברת, תוצאתית, על אידיאה מופשטת כחוק, שנועד לתת רפלקציה לרצון

  1. המון,
  2. כפי שמחוקק על ידי הפרלמנט,
  3. ומבוצע על ידי ממשלה.

נתניהו, מאתגר את הדמוקרטיה בהכבידו את המתח המאיים על הדמוקרטיה בתצורתה המערבית, בונה על כך,
שאזרחים הרואים עצמם כ’אוהבי המדינה’, המגזר המתכנס הזדהותי כ’פטריוטי’, ערכית, רואים בהשרדותו מימוש רצונם. דמוקרטיה.

לאור תמיכה בנתניהו של סביב 50% אחוז מהמצביעים, פרלמנט הנתמך על אלקטורט של למעלה מ- 60%, חלק ממצביעי ישראל ביתנו, ומצביעי ימינה, נתניהו נסמך על התפישה הערכית והמעשית,
שאני שותף לה,
שחוק, שאינו מייצג רוב, לא יכול להיות בר תוקף, לא ערכית, לא דמוקרטית, ולא מעשית.

לא כחיזוק

רון חולדאי גורס שלא ניתן למנות ראש ממשלה שאין מאחוריו תמיכה ציסורית בחקיקה, אפילו לא בדיקטטורה.

אני חושב שלא ניתן למנוע מראש ממשלה שהציבור רוצה בו, בחקיקה, אפילו לא בדיקטטורה, לכהן.

העובדה שנתניהו לא זכה בשלוש מערכות בחירות לכנסת ועדיין מכהן, מנכיחה, שלא לומר מצדיקה את העמדה שלא ניתן מעשית, לא רק מוסרית, להסיר ראש ממשלה מכהן נתמך על ידי רוב או כמעט רוב באופן שאינו דמוקרטי – דמוקרטית, נתניהו כראש ממשלה מכהן נישא על קרוב ל-50% מבוחריו, המודעים להיותו נאשם בשלושה כתבי אישום, שרד דמוקרטית, התנגדות עזה רק של חלק מבוחריו, ורפה של היתר.

כן, ניתן לומר, שהמקרה המרהיב הזה אינו מהווה שיקוף של מצב אחר מעבר למצב זה. נכון.

ואני, טוען – מצב קיצוני זה מחזק עמדה זו.

 

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share