ספיחת פרט תחושת ערך מהזדהות קולקטיבית מעידה על רגשי נחיתות

גאווה: עליונות ירודה

הערכת משך קריאה כ- <1 דקות

הזדהות קולקטיבית

הזדהות פרט עם שיוך ביולוגי, אבסטרקטי, לקולקטיב,-
מגדר, גזע, דת, עם, לאום, אתניות, מיקום, אהדה ספורטיבית,
ליצירת מקור גאווה לספיחת ערך אישי,
להבנתי,
מעידה על אישיות נידפת, רגשי נחיתות אישיים, מוטמעים.


גאווה

Share

הערות? אשמח לתגובתך