מינורי בהכרח

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

בתור לרופא שמעתי שתיים מדברות משני עברי החדר.
העניין – ‘כן יתווסף לשם שלו שאול או לא יתווסף.’

מה זו הפרימיטיביות של הוספת השם שאול?” שאלה היותר מופנמת.
זה לא עניין של פרימיטיביות” הסבירה המוחצנת “זה must.”

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share