בעיה שלך

שרף לי בחורתחת.
הפרוקטולוג הנחה לדרגש, על הצד, להפשיל ולפסק.
חתר, הציץ, מישש וחרץ: “טחור.”
שיערתי. “מתי ייעלם?” שאלתי.
לא יודע“, אבחן, “הוא שלך.”

Share

השאר תגובה