נברנות מולקולרית נבירה בפרטים

נברנות מולקולרית

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

אחיזה תודעתית

פיצ’פוץ’ מולקולות מסתיר מציאות.

שאיפה לבחון מצבים אינדוקטיבית של חלקי המציאות הנתפשים, הקטנים ביותר הניתנים לפירוק, אליהם ניתן להגיע.

כוונה, מכלול, רצון, פחות מעניינים, לא חשובים, גם מפני שאינם ניתנים לפירוק.

היפוך הנברנות – תפישת מכלול, התייחסות לממדי-על במציאות וגזירת תובנה.

נברנים מולקולריים מסנגרים על גילוייה בעת שמקבלים ביקורת על ישומה,
ושוכחים שזו לא תכונה נבחרת אלא מוטמעת, כך, שלעתים מופעלת בהחצנה או מוסווית.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share