נברנות מולקולרית נבירה בפרטים

נברנות מולקולרית

נברן מולקולרי

מי ששואף לבחון מצבים באינדוקטיביות, של חלקי המציאות הנתפשים הכי קטנים הניתנים לפירוק, אליהם יכול להגיע.

כוונה, מכלול, רצון, פחות מעניינים, גם מפני שאינם ניתנים לפירוק.

היפוך הנברנות- אינטואיציה, התייחסות לממדי-על במציאות וגזירת תובנה.

אם הארומה הנגטיבית מהנברנות תנוטרל, השאיפה הרציונלית היא לפירוק מרכיבים.
ישנם מצבים, מקצועיים שהתכונה רצויה, מוערכת.

בעלי הנטייה הנברניתו מסנגרים על גילוייה בעת שמקבלים ביקורת על ישומה,
וכולם שוכחים שזו לא תכונה נבחרת אלא מוטמעת, כך שלעתים מופעלת בהחצנה או מוסווית.

Share

השאר תגובה