מי ‘רק לא ביבי’?

הימין תומך נתניהו מסניף ערך עצמי מצמצום מהות פוליטית מתנגדת לו ל– ‘רק לא ביבי’;
‘לולא התעקשותך הפרסונלית לא הייתה התנגדות נואלת לנתניהו.’

האם ימינה–בנט ותקווה חדשה–סער
הם בעצם,
ליכוד מלא מלא בגרסת ‘רק לא ביבי’?

רק שה’רק לא’ רך, פריך

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share