נוטופיה – Notopia, לאטופיה – כיוון ההתקדמות הנשאף, הבלתי רצוי להגעה

משך הקריאה: 3 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

נוטופיה לֹאטופיה Notopia

תפישת עולם המציעה תצורת חיים
אידילית
כלשהי,
השואפת לממש את ערכיה בהדרגה, אבולוציונית, אורגנית והרמונית, באופן נבנה,
על ציר זמן
ובהסכמה.

נוטופיה אישית

שאיפה לחיים רציונליים להגדלת מימוש טעמים ורצונות על מצע ליברלי רציונלי ואינידיבידואלי, עם חקיקה מינימלית חף מאלמנטים של שיפוט ואכיפה, ועם זאת כדתי שממתין למשיח, הוא רוצה את הכיוון של ההמתנה, אולי את הבונוסים הנלווים לתפישת הגאולה, ועם זאת, חלקם הגדול של הדתיים לא מייחלים לבואו- לך דע. 🙄

ובכל מקרה, פרקטית, אני בהכרה שהאנושות שואפת לרציונליות ליברליות אינדיבידואלית, שתמשיך בהתקדמותה המופרעת, הלא קוהורנטית ושאינה ליניארית ושבהדרגה אינסופית, ובלתי רצון לטהרנות מקצרת דרכים תחיל את עקרונות חיים אלה במלואם כעת, אלא אבולוציונית.

גואל רצון – בחינה תפישתית

מקרה גואל רצון מהווה ריבויי אבני בוחן ל(פן מסוים) בתפישiת עולם.

בין היתר את היבטי תפקיד הרשויות בחברה נשאפת.

סוגיה

גואל רצון הקים מערכת משפחתית

  • נשותיו הצטרפו מרצונן אליה, ילדיו נולדו אליה
  • המערכת בלתי נורמטיבית
    • הן כקונצנזוס על ידי החברה האופפת,
    • הן על ידי חלק ממי ש’שוחררו’, נשים וילדים.

תפישת עולמי, בין היתר, שואפת להקטין למינימום את התערבות המבנה החברתי, הקהילה, את המדינה בחיי הפרט הרציונלי.

ניתן לטעון

שהנשים שהצטרפו אל גואל רצון אינן רציונליות, עליצותן בהיותן עימו הייתה מזויפת, ובהשתחררותן חלקן ‘חגגו’ את הסרת עולו.

בכך יש צורך בחברה כגורם ‘מארגן’, ‘מסדר’, ‘מושיע’, באמצעות חקירה, שפיטה ואכיפה שתפעיל את כוחותיה, שכן בהעדרם אותן נשים שהתכנסו לגואל רצון מהוות את ההוכחה לצורך (שלהן לפחות) באלמנט חיצוני ‘מארגן’, ‘מסדר’, מושיע’ ומצאו אותו בדמותו.

ומי ישפוט, יכריע, יקבל החלטה, יבצע אותה, האם נשים האלה הצטרפו אל גואל רצון מ’רצונן, החופשי, הרציונלי’?

כן ניתן לטעון, שכל פתרון חברתי ייבחן בהיותו תואם את ה’טוב’ שמביא לאנשיו, לרוב המסכים של האנשים, ואיך מטפל במיעוטיו.

וההתייחסות

סולד מפתרונות גורפים, פותרניים, עונים תשובה חורצת לכל הבעיות.
לא מייחל לכאלה.
לא מאמין לקיומם.

מעדיף את ה’טוב’ הנשאף המתגבש תוך הפשרה הדרגתית של ה’רע’.

מתייחס למקרה הזה, כתזכורת שחברה רציונלית, דה-פרגמנטית, מושתתת על התנהלות רציונלית ליישום טעמי ורצונות הפרט, נטולת גורמים ‘שופטים’ ו’אוכפים’ היא ‘נוטופית’.

שמרני? פחדני? לא רדיקלי? לא מעניין?

בהייחלט!

תפישת עולם לא אמורה לשרת את היפוך שלושת הערכים הבלתי מסופקים הראשונים.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share