מעדיף ריגוש חוויה חדשה על לפצ'פץ' קודמת

פיצ’פוץ’ חוויות קודמות

מעדיף את הבאות

אני מעדיף ריגוש החוויה הבאה
על
פיצ’פוץ’ קודמת.

באישיותי השטוחה, רדודה ופחוסה,
אני מעדיף לייצר חוויות חדשות
על פיצ’פוץ’ קודמות.

Share

השאר תגובה