מעדיף ריגוש חוויה חדשה על לפצ'פץ' קודמת

פיצ'פוץ' חוויות קודמות

מעדיף את הבאה

אני מעדיף ריגוש החוויה הבאה
על
פיצ'פוץ' קודמות.

באישיותי השטוחה, רדודה ופחוסה,
אני מעדיף לייצר חוויות חדשות
על פיצ'פוץ' הקודמות.

Share

השאר תגובה