הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – סנטימנט ימני

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

ספיחת ערך
אישי,
למפרע,
מהקרבת רצון, היבט חופש, טובין, מהחלת מגבלה ממשית, בהווה
של נוהג שהוטמע בעבר,
משרת ייחול מופשט ש(לא) יתממש בעתיד.

מוכנות להקצאת משאבים להגן על האידאה, להחיל צביון על המרחב הציבורי, גם אם פרטים אחרים אינם שותפים לסנטימנט.


סנטימנט להחלת מגבלה ריאלית בהווה:
טקס, סמל–דגל, תפילה צום איסור וקדושה, לבוש והטלת מום מבחין, מדינה–דת–לאום כערך מיסטי־גורלי, מקנה/מונע זכויות.

סנטימנט שהוטמע בעבר.

ייחול למימוש רעיוני בעתיד:
אמונה, לאום, מדינה, גן־עדן, אלוהים.

תשלום ריאלי במזומן, בהווה:
סבירות, רצון, חופש, נוחות, שוויון ומשאבים.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share