הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מניפולציה התנהגותית, רגשית

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

התנהגות שנתפשת
כ-לא ישרה או הוגנת, בכוונה נסתרת של הפועל
להטות לתוצאה שתשפיע רגשית על תפישת ופעולות תודעה אחרת.

מניפולציה התנהגותית מכוונת לסחיטה רגשית,
נעזרת פרשנות מגמתית, עיוות עובדות, הטיית נתונים, קישור או הסתרת תוכן באופן שמיטיב עם המניפולטור,
כשתודעה זרה מבקרת עשויה לזהות בהתנהגות כוונה להטייה רגשית.

[לא נכון יהיה לקרוא ‘מניפולציה רגשית’, שכן מחולל המניפולציה הוא המתנהג והתוצאה היא מניפולציה רגשית.]


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

One thought on “הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מניפולציה התנהגותית, רגשית”

הערות? אשמח לתגובתך

Share