סלפי תפישתי, גרסת השאיילות

משך הקריאה: 39 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

קונסרבטיביות פרוגרסיביות שמרנות ליברליות ימין שמאל

להורדת הקובץ בגרסת אקסל: percep_selfie

למילוי השאיילון עצמו- סלפי תפישתי

להארות על סלפי

 

בבואת נטיות תפישתיות – שמרנות חופשנות

להלן כל השאלות בשאיילון בתצורתן התכנית.

אות לפני תשובה אפשרית משמעות בחירה בין אפשרויות.
ספרה היא על סקאלה.

שאיילון סלפי תפישתי, ליברלֹאמטר

התייחס לסוגיות הבאות על פי תפישותיך.

השאיילון ארוך; אם לא הגעת לקצה התשובות לא תשלחנה. לכן, בסיום כל סקציה ניתן להגיע לסוף השאיילון ואז לשלוח.

אם בחרת למלא אותו חלקית ולחזור אליו, תוכל לדפדף למקום בו עצרת, ולהמשיך משם.
אם הזדהית בכניסתך הבאה באותו אופן- אדע לצרף את תשובותיך לאותו שאלון.

כללי, על עצמך

שם
בחיאלוהימבסייפרהתורה, לא מפרסם. הקלד את שמך אם מתאים לך.

רצינות

באיזו מידה אתה רציני

1 כבד, מסודר ועגום כעוזי לנדאו

7 קל, זורם ופרום כג’וזי כץ בנערותה

רצינותי, תפישת הסביבה

האם סביבתך רואים אותך יותר או פחות רציני מכפי שאתה תופש את עצמך?

1 סביבתי תופשת אותי כיותר יותר רציני מאיך שאני תופש את עצמי

2 סביבתי ואני תופשים את רצינותי באופן דומה

3 סביבתי תופשת אותי כפחות רציני ממידת הרצינות שאני מייחס לעצמי

נטייה

על ציר שמרנות – ליברליות היכן היית ממקם את נטייתך:

1 שמרן קלריקל

5 ליברל פרוגרסיבי פרום

העדפה

בהליכה למסעדה, תעדיף מסעדה שאתה מכיר כטובה, או שאני מציע ואינך מכיר?

א שמח לחזור למסעדה שיודע שהיא נהיידרת

ב מעדיף לקחת את הסיכון על מסעדה שאינני מכיר

כוונה מעשה

מוטה מעשה או כוונה-

1 מעשה

5 כוונה

עשייה ותמלול

באיזו מידה חשוב תמלול מקדים ונלווה לעשייה?

1 מה שנעשה מדבר בעד עצמו. אם משמעותי, אין צורך בהסברים הגוזלים משאבים מנטליים מהעשייה

2 עשייה שאין לה תמלול מקדים היא רוטינה או אלימות, ומעידה על חוסר מחשבה ראויה

רבולוציה אבולוציה

האם אתה מעדיף פעולות עוצמתיות פותרות כאן ועכשיו – תהליכיות מתקדמות על ציר זמן?

1 פעולות משמעותיות פותרניות גם אם במחיר יקר, חוסר הסכמה לא מיטבי

5 פעולות מקדמות גישה על ציר זמן מתמשך, גם אם בעתיד יתמסמס, או יצוצו בעיות נוספות

מימוש תפישות חיים

האם תפישות החיים העיקריות שלך ניתנות למימוש מיידי – על ציר זמן מתמשך

1 ישנם פרוטוקולי חיים זמינים שניתן, אפשרי וכדאי לממש את עקרונותיהם כעת

5 תפישותי מחייבות ‘בשלות’ מאסה של הציבור שעדיין לא קיימת. תתפתח בהמשך, יש להתקדם התפתחותית, אורגנית, על ציר זמן

פרות קדושות

האם יש לך ערכים מקודשים?

1 ריבוי ערכים מקודשים

5 אין דבר כזה ערך מקודש, כולל לא ערך חיים

טאבו

האם יש לך נושאי שיחה שאינך מוכן לדון עם אחרים

1 הרבה

5 אין נושא שלא מוכן לדון בו

תפישה עצמית, בקרה

בהשוואה לאיך שהיית תופש עצמך בעבר, האם אתה מופתע מהיותך יותר/פחות ליברלי?

א אני מגלה יותר ליברליות ממה שהייתי מצפה מעצמי

ב אני מפגין יותר שמרנות ממה שהייתי מצפה מעצמי

נטייה התכנסותית

באיזו מידה אתה נוטה להתכנס, להמנות, על מבנים חברתיים עם הזדהות כמוסדות מאובחנים, קבוצות אליטיסטיות, מותגים, אהדה ספורטיביות לקבוצה?

1 חש הנאה רגשית משייכות, מבטא וורבלית וחפצים מזהים

5 נרתע אינסטינקטיבית מזיהוי קולקטיבי

נטייה מכנסת

באיזו מידה אתה נוטה לכנס אחרים לתפישתך בהכרה ש’בעצם ההבדלים מינוריים ואנחנו אוחזים בערכים דומים’ – מחדד את השונה והמפריד למולקולותיו?

1 נוטה לכנס את בן השיח לערכים משותפים

5 חוגג על השונה והמפריד

קרדיביליות והעצמתה

באיזו מידה אתה נוטה לנכס לגיטימיות לדעת מומחה ידוע בתחום אחד גם לתחום לא קשור להתמחותו?

1 במידה רבה, מומחיות וסמכות אינם נבנים סתם

2  במידה מועטה, יש להרוויח מומחיות וסמכות בכל נושא בנפרד, בלא יכולת מיגרציה אוטומטית

קרדיביליות ושלילתה

באיזו מידה אתה נוטה לשלול לגיטימיות דעה של מי ש’מסתובב עם חמאה על הראש’ בדיסציפלינה שונה?

1 אם מישהו פישל, רימה, טעה בנושא מסוים, שיישב בחושך, ימרק את כתמיו, וימנע מסביבתו את תפישותיו

2 בנקיטת דעה, המביע אותה לא רלוונטי לדעה אלא הדעה לסוגיה בה היא מטפלת, לכן אנס קטינות יכול לחוות על סוגיות כלכליות.

נטיית מענה-שאלה

היכן אתה על ציר איש עונה – שואל?

1 עונה !

5 שואל ?

נטיית מענה-שאלה נתפשת

היכן סביבתך תופשת אותך על ציר נפק תשובות-שאלות?

1 עונה !

5 שואל ?

כנטייה לחקירת חיווי מציאות

בחשיפה לרעיון חדש, אתה נוטה לאושש רעיון מקדמי – לקעקע רעיון מקדמי, לייצר אנטי תזה?

1 בא לסוגיה עם הנחה מקדמית, מוכרת והוכחה בעבר

5 כהתניה, מחפש את החדש הבלתי נודע שיחליף את חורבות הקיים

ידע ומידע

האם יש מידע כלשהו שלא תרצה לדעת עליו?

1 יש. הרבה, מה שלא נוגע לי, מה שיעכיר את רוחי, מה שנוע לתפישות יסוד של לאום ודת

5 אין. יש לי ביטחון שאדע להתמודד עם כל מידע, חשוב לי לדעת כל מידע רלווטי אלי

אחדות

[בגדול, אינטואיטיבית, אינסטינקטיבית-] מה מעורר בך המושג ‘אחדות’?

א תחושה חיובית

ב לא יודע, ממש תלוי הקשר

ג רתיעה אינסטינקטיבית

טיפול באיום

במתחרה, יריב, ואויב מובהקים האסטרטגיה היא השקעה בהרתעתו מלנקוט צעדים מאיימים – מאמץ להגעה להסדר?

א בנטייתי, אני מוכן להסדר, מעמדת כוח, לאחר שהרתעה הושגה

ב נטייתי איננה מובהקת

ג בנטייתי, אני מעדיף את הפשרה מתוך אמון בסיסי

צדק

בקונפליקט שאינך מעורב בו, אתה מוטה לדבוק ביישוב על פי ההסכם הפורמלי – הכוונה וההיגיון?

א נוטה ליציבות, לכתוב, לפורמלי

ב נטייתי לפירוש הכוונה וההגיון

צדק – אפליה מתקנת

תיקונים למגזרים או קבוצות חברתיות מופלות בחלוקת משאבים, משרות, או עמדות כוח-

א מעדיף לא לגעת והחיים יעשו את שלהם

ב מעדיף לתקן אפליות על פי שיקול דעת ומגזר

ג מעדיף לאפשר למגזרים מסוימים ייצוג באוכלוסיה על פי חלקם המתמטי, מזרחיים, נשים על פי חוק

ד רתיעה מאפליות מתקנות, שיוצרות אפליות והטיות חדשות

צדק – קורבן

במקרה של עבירה ברורה על חוק, שברור שאין אפשרות לחזור אליו, האם יש לתת לקורבן משמעות בהכרעה?

א כן, הפשע נעשה מולו, יש להתחשב בהתנגדותו להקלה אם נעשה על רקע ‘רגשי’

ב הקורבן אינו חלק מהליך הענישה

צדק – חנינה

במקרה של עבירה ברורה על חוק, שברור שאין אפשרות לחזור עליו, נטייתך-

א העבריין ימלא את גזר הדין במלואו- ישלם את חובו לחברה

ב אין עניין בסבלו של העבריין

צדק – חנינה א’

המתקת גזר דינו של פולארד

א לא

ב כן

צדק – חנינה ב’

המתקת גזר דין משה קצב

א לא

ב כן

צדק – חנינה ג’

המתקת גזר דין יגאל עמיר

א לא

ב כן

תפישת עולם, פרקטיקה

האם התפישות לניהול חייך במסגרת מדינית, מתייחסות לאידאות כדת וקדושת העם והמדינה – טיפול בסוגיות פרקטיות אד-הוק המקדמות את רווחתך האישית המונחות לפתחך – רעיונות המאפשרים ומקדמים חופש פרט?

א נטייתי לרעיונות של עם ומדינה כערך נשגב

ב נטייתי לפתרונות פרקטיים המונחים לפניי שמקדמים את הבנת רווחתי

ג נטייתי לתפישות מקדמות חופש פרט

יושר אינטלקטואלי

האם בשיח, כדי לקדם ערך גבוה יותר מהסוגיה הנידונה תשתמש בארגומנטים שלא ממין הנושא, או שאינם עומדים בסטנדרטים של יושר אינטלקטואלי?

א אני מודע לזה, מנסה לפחות להצחיק (רייגן על סוגיית גילו המופלג כשהתמודד על הנשיאות)

ב במודע אינני עושה שימוש בארגומנטים לא לגיטמיים רק כדי לנצח

ג לא נאה לי לעשות שימוש בארגומנטים מסויימים

קיום

האם אתה רואה את עצמך כפרט על רצף ורטיקלי מחויב למורשת אבותיך ולהנחילה לדורות הבאים – לאטרלית מחוייב להוריי ולילדיי החיים, בקונטקסט סביבתי?

א ורטיקלית, חלק מחוליה בין-דורית, של מי שמת ומי שעוד לא חי

ב לאטרלית, לחיים כעת

נטייה פשטות – מורכבות

האם אתה נוטה לתפישות מעטות חדות וברורות – מורכבות עם רבדים נתונים לפרשנות?

1 תפישות פשטות ותוחמות

5 מורכבות גם אם מותירות קצוות פרומים

מסורת

שימור מסורת, כללית

באיזו מידה חשוב לך לשמר מסורות?

1 יש לי יחס חם, ערכי וחזק לשימור מסורות חשובות לי

5 אני נמנע מפעולה שתכליתה שימור מסורת

שמירת מסורת דתית

באיזו מידה חשוב לך לשמר מסורת דתית?

1 במידה רבה

5 שימור מסורת דתית מיותרת לי לחלוטין

שימור נוהג דתי

האם יש מסורת אחת או יותר, שאתה משמר ככשרות, צום ביום כיפור?

א יש מסורת אחת או יותר שמשמר

ב אין מסורת דתית שמשמר

מידת אמונה אישית

מהי עוצמת המרכיב האמוני בחייך?

1 מאמין אדוק

5 נטול אמונה לחלוטין

תפישות אמונה, דת, כוח עליון, מיסטיקה, שלא כדרך הטבע

דת ורציונליות

האם דת ורציונליזם יכולים לדור בכפיפה זו לצד זה?

א כן

ב לא, אוקיסמורון

אמונה דתית

על ציר דתיות, אתה רואה את עצמך:

1 דתי

5 נטול אמונה

מרכיב אמוני מסדר, משגיח ושומר

האם יש בך מרכיב אמוני בכוח עליון, מסדר, בורא ומפקח ששומר את צעדיך?

א יש גורם עליון מסדר, משגיח

ב אין. יש מקריות, חוקי פיזיקה, פעולות המתממשקות עם כוחות סביבתיים

אבחנה אמונית

האם אתה מבחין בין אמונה עם אלוהות לאמונה ללא אל – מדיר מרכיב אמוני מחייך

א מבחין בין אמונות

ב לא מבחין- אמונה זה אמונה זה אמונה, לא אצלי

תקשורת מטפיסית

האם אתה מאמין בתקשורת אל-חושית, בהעברת מחשבות ומסרים בין אנשים?

א כן, במצבים מסויימים

ב לא

דין וחשבון

האם יש לך תחושה, שבמעשיך, ישנו גורם, פרט לעצמך או לבן אנוש אחר, שאתה חייב לו הסבר או סוג התנהגות?

א יש גורם עליון שחייב לו צורת התנהלות מסויימת

ב התנהלותי כפופה לאמות המידה שלי מול בני אנוש אחרים

השגחה, מקריות

האם כל המאורעות מבוקרים על ידי כוח-על או פועלים על פי חוקי הטבע והמקריות?

א יש סדר מטפיסי במאורעות

ב אין

סיבתיות

מה התייחסותך למשפטים הנאמרים בנסיבות מצוקתיות בנוסח- “יש סיבות לכל דבר”, “אלוהים לוקח אליו את הטובים”, ” קבלתי אותה/ו לפקדון”, “זו גזירה משמיים”?

א משפטים מנחמים בעלי משמעות רבה

ב משפטים המבטאים מצוקה רגשית, לי- חסרי משמעות

בקרה השפעה

אם תרצה משהו, מאד, לכוח הרצון יש השפעה על ההוויה?

א כן. לעיתים, במצבים מסוימים, כוחות המטפיסיקה והמיסטיקה יתגייסו לעזרי

ב לא. אם ארכז תשומות המניעות לפעולה מוסברת אגדיל סיכויים

תופעות חסרות הסבר

האם חלק ממה שאינך יודע להסביר, מקורו בכוח עליון מסדר?

א כן

ב מה שאינני יודע להסביר, אינני יודע להסביר, ואינו מהווה הוכחה לכוחות ‘עליונים’

גורל

האם יש נתיב, מסלול, ייעוד, שאדם מנווט בנתיב דטרמיניסטי שנקבע עבורו מקדמית?

א יש חוקים וסדר חזקים מאיתנו

ב אין, מה זו השטות הזו?

שכר ועונש

האם יש כוח-על שמנהל מעקב שכר ועונש על פעילות אנושית?

א יש, גם אם אינני מבין את המכניקה

ב אין, מה זו השטות הזו?

 רסיפרוקליות תפישתית

תפישתית, מי הוא ההופכי?

א מחזיק אמונה/לאום אדוק (נניח יהודי לאומי) למחזיק אמונה/לאום אדוק אחר (נניח מוסלמי אדוק שרוצה לנשל את הישראלי), בקונפליקט

ב (תפישתית) מחזיק אמונה/ לאום לרציונליסט אינדיבידואל.
(מעשית מאמין / לאומי מסוכן פחות לרציונליסט אינדיבידואל, אם מזהה בו אמונתיות ולאומיות כלשהי דומה לשלו – ‘יטפל’ בו בדרכי נעם,

מלים עוצמתיות

האם יש למלים מסוימות, מקודשות, יכולת השפעה על מציאות?

א יש מלים עם כוח משנה מציאות

ב אין, מלים הן ייצוגי רעיונות ומציאות

תפילה, שבועה, נדר, קמע

האם אלה מהווים עבורך ייחוס ליישויות מטפיסיות – מיקוד תשומות ואנרגיה אישית?

א עבורי תפילה, שבועה, נדר, או קמע היא תקשורת ליישות על-אנושית מסייעת

ב עבורי לא רלוונטי, מקסימום מיקוד תשומות פנימיות

תפילה, שבועה, נדר, קמע

האם יש לך אמונה תפלה, פניה לכוח עליון, שבועה, נדר או קמע? אחד?

א יש, אחד או יותר

ב אין

חפצים מקודשים

האם יש ברשותך חפץ אחד, או יותר, שערכו נגזר מייחוס מקודש מעבר לפונקציה שהוא ממלא?

א. כן. (תפילת הדרך, תהילים קטן, חמסה, או שום בנעל נחשבים? יפ)

ב לא

נשמה, חיים לאחר המוות

האם יש חיים לאחר מוות וקיום נשמה מטפיסית?

א מאמין שיש גם אם לא יודע בדיוק מה

ב לא יודע, לא סגור על זה באופן מוחלט

ג להבנתי, מוות פיסי הוא סוף מוחלט של חיים

רציונליזם

קשה להיות רציונליסט שנמנע מאמונה ומהבנה שאין כוחות מיסטיים?

א אין עניין ברציונליות מוחלטת, יש תחומים שהם מעל ומחוץ להגיון אנושי

ב לעתים לא קל

ג לא מבין את השאלה, זה כמו לשאול את זברה האם קשה לה עם פסיה

התבוללות

התבוללות כללית

באיזו מידה אתה מוטרד מהתבוללות העם היהודי?

1 מאד

5 ממש לא

נישואי תערובת

מה התייחסותך למקרה בו הורה נכדך, שאינו בתך או בנך, אינו יהודי?

א מעדיף מאד שלא יקרה

ב מוכן, אם ההורה הלא יהודי יתגייר

ג  אין לכך חשיבות, להתאמה האישית יש

טקס

דגל

האם אתה מייחס לדגל לאומי משמעות ערכית – דגל מהווה רק ייצוג גרפי ענייני של קבוצה?

א משמעות עמוקה עד מקודשת

ב משמעות כל סמל מצטמצמת לגרפיקה מייצגת

כיבוד סמל לאומי

מה התייחסותך על השתנה על דגל המדינה כמחאה?

1 מעשה מסוכן, פגיעה במדינה בכבודה ובסדר, יש להעניש על פי חוק שקיים על ביזוי ערכי מדינה

2 יש לכבד את החוק ולהעניש על ביזוי חוקי מדינה

3 פיחס

4 על אף החוק, לא דחוף לי להעניש

5 מעשה איוולת השקול באיוולתו למי שחשובים לו סמלים

סמלים וטקסים

האם אתה מזדהה עם התפישה שיש צורך אנושי בטקסים וסמלים לתחזוק רגשי של פרט ומסגרת חברתית?

1 לסמליות, עבורי, משמעות ערכית

5 מודע לכך שלאנשים מייחסים משמעות לסמלים, עבורי- סמלים מיותרים לחלוטין

טקסים

בחשיפתך לטקסים שאינם נראים לך, האם אתה מעדיף להתאימם ולהמירם באחרים – לבטל כל טקס?

א להתאים ולהמיר לטקסים אחרים

ב מעדיף לבטל טקסים

קיום טקס

האם בצפירת יום הזיכרון, כשאתה לבד ובאין רואה, אתה עומד – ממשיך בעיסוקך?

א עומד ומכבד את הטקס

ב ממשיך בעיסוק, זר לטקס

מחווה מרגשת

עמדתך להצעת נישואין מרגשת כשקהל נמצא ברקע,

א מאורעות משמעותיים מרגשים, נצרבים בתודעה ותורמים לחוויה

ב מה זו יציקת הריגוש והתקפות בשיתוף קהל בדיבור אינטימי?

מוות

לווייה

במות קרוב לך (חס וחלילה ולא עלינו] תעדיף לוויה מסורתית – אזרחית – ללא?

א מעדיף לוויה מסורתית דתית

ב מעדיף טקס נטול סממן דתי, שכן מאפיין את הנפטר ואת ההתייחסות המשמעותית אליו

ג את צערי על המת לא מתעל לטקס כלשהו

לוויה התייחסות

הנפטר מהשאלה הכותבת, ‘נפטר’ או ‘מת’?

א נפטר – מכבד ומקל

ב מת – מלל מרכך לא משפיע על החוויה

פנייה על פי קבר

פנייה למת בלוויה, שיסלח, שישגיח

א מעמדים מרגשים ומשמעותיים

ב. למה להעצים מחשבה אישית, דיבור אינטימי לאחר, ‘בקליעת עם הקרש’ כשהמונים מהווים קהל? מה זה לפנות לגופה?

גופתך לאחר המוות

מה לעשות עם גוויתך לאחר מותך?

א קבורה דתית, תנו לי לנוח על משכבי בשלום

ב מעדיף טקס מכובד, חילוני

ג לא ענייני מה יעשו בגופתי חסרת ערך, מקווה שיצליחו להוציא משם כמה דברים שיביאו הקלה לאחרים

גופת מת במקום מרוחק או שלא נמצאה

מה לעשות עם גווית קרוב לך מהמעלה הראשונה, כשהגוויה במקום קשה, יקר לגישה או לא נמצאה?

א יש להקצות משאבים להבאת גופה לקבורה מכובדת, בישראל

ב אין לי כל עניין בגופה כלשהי או במקום קבורתה

וונדליזם בתי קברות

מה עמדתך על השחתת בתי קברות?

א פשע נתעב, חילול זיכרון מתים

ב פושעי רכוש. גרועים פחות מפושעי נפש. בשל כוונתם הרעה, הם גרועים ממי שנפגעים מכך, שכן נקטו באלימות, אך בה במידה חולקים אי-רציונליות כנפגעים מכך

ימי זיכרון

התייחסותך לימי זיכרון-

א יום משמעותי, התייחדות עם זיכרון המתים

ב יום ככל הימים, אין צער מוגבר בשל היום המסוים, נמנע מלהתריס כדי לא לפגוע באחר

הנצחה

מה עמדתך על ‘הנצחת’ קרוב אהוב שמת?

א חשוב ובעל ערך

ב לא חש את הצורך לא מבין את הערך

דת ולאום

אמונתיות המדינה

האם שואף שלמדינה יהיה בסיס אמוני, אתני, משותף מובהק ומאחד – מדינת כלל אזרחיה?

א רוצה צביון אמוני למדינה שישקף את רוב אזרחיה

ב מעדיף שלמדינה לא תהיה נגיעה באמונת מי מאזרחיה

זיקה

האם יש לך זיקה לפרסונה שאינך מכיר בשל היותה עמיתה לאמונה משותפת?

א יש

ב לא דחוף לי להתכנס למי שחולק אתי ערכים משותפים. למי שאינני מכיר מייחס שותפות אד-הוק לעניין משותף

התבוללות

באיזו מידה אתה מוטרד מהתבוללות העם היהודי?

1 מאד ביותר

5 על הזין

נישואי תערובת

מה התייחסותך למקרה בו הורה נכדך, שאינו בתך או בנך, אינו יהודי?

א רע מאד, מעדיף שלא יקרה

ב מוכן, אם ההורה הלא יהודי יתגייר

ג  אין לכך חשיבות, להתאמה האישית יש

שמירת סדר – חופש

האם בשם שמירת סדר, על חברה לאסור התבטאויות שמעוררות זעם אצל רוב האנשים?

א כן, הסדר הוא ערך גבוה יותר מחופש דיבור מוחלט, ניתן להסתפק בחופש ביטוי שאינו מוחלט

ב לא סגור על זה

ג בשם החופש יש לאסור תגובה פיזית פוגענית להתבטאות מילולית לא את ההתבטאות

שמרנות – חידוש

האם מעדיף לשמור את הקיים המוכר והטוב, נזהר מפיתוי סכנות התקווה לטוב הבלתי מובטח המסכן את הקיים – מתאפיין בחתירה לשינוי גם אם יש בכך סיכון?

1 בטבעי, נוטה לשמור ולהגן על הקיים

5 חותר להסתכן בחידוש

תפישת מדינה

משמעות ‘מולדת’

האם למולדת יש משמעות מעבר להיותה מדינה בה פרסונה נולדה, ובנסיבות אורגניות נוחה יותר לפרסונה למחיה?

א כן, עבורי ‘מולדת’ חופנת משמעויות ומחוייבות

ב לא, משמעות ‘מולדת’ מצטמצמת למדינה בה נולדתי

תפישת פרט – מדינה

האם תפקיד, ייעוד, הפרט לשרת את המבנה המדיני ששייך אליו – מבנה מדיני נועד לשרת את הפרטים המרכיבים אותו?

1 פרט משרת את רעיון המדינה

5 מבנה מדיני אמור לשרת את רווחת הפרט

מולדת

האם במסגרת השיקולים לעזוב את מדינת הולדתך נמנה גם השיקול הלא פרקטי ש’מולדת לא עוזבים’ – רק שיקולים פרקטיים?

א בהחלט יש שיקול ערכי ש’מולדת לא עוזבים’

ב אין שיקול שהוא ‘לא עוזבים מולדת’

ייעוד מדינה

האם עבורך מדינה היא מבנה זהותי, רגשי עם איכויות מטפיסיות – מדינה היא מבנה חברתי משרת את טובת אזרחיו מנקודת ראות הפרט?

א למדינה ייעוד כשלעצמו

ב תכלית המדינה שירות אזרחיה

תנ”ך

האם התנ”ך הוא חלק מאתוס לאומי, האם להתנהל לאורו – טקסט שחשיבותו הוא בהיותו חולק שפה, עניין ותרבות?

1 לתנ”ך יש חשיבות לאומית זהותית

5 חשיבות התנ”ך הוא כמצע שפתי תרבותי

הטרוגניות

האם לטעמך, על מבנה מדיני להיות מורכב מפרטים הדומים זהותית, אמונתית, שפתית, ככל האפשר – מדינת כל אזרחיה החולקים אינטרסים משותפים?

1 זהות אחודה ומשותפת

5 תמהיל מבוזר אינדיבידואלית, עם אינטרסים מקדמים משותפים

חוק השבות

האם אתה מחייב/שולל שליהודי בעולם יש עדיפות כלשהי בקבלת אזרחות ישראלית על מי שלא?

א יהודי שרוצה להיות אזרח – שיתכבד, יעלה ויבוא, מהיותו יהודי הוא רצוי

ב היות מישהו יהודי או לא, לא מהווה קריטריון לקבלת אזרחות

שלטון ומשילות

משילות מדינה

האם אתה מעדיף חיזוק כוח ביצוע בין בחירות דמוקרטיות של ממשל – מחייב מתינות ובקרה חזקה על כוח השלטון?

א מחייב מימוש הדמוקרטיה- ביצועיזם משילותי חזק

ב איפשור ביקורתיות רבה של מיעוטים

בקרה שלטונית

האם אתה מעדיף שלטון עם רמת משילות גבוהה ובקרה נמוכה – רמת בקרה מתמדת גבוהה גם אם מחלישה משילות?

1 כדי ששלטון יתפקד ביעילות יש לאפשר לו להביא תוצאות מקוות ולהקטין את הבקרה

5 מעדיף בקרה שלטונית הן על שיקול מקבלי ההחלטות והן על יושרת בעלי המשרות הציבוריות

שירותי מדינה

האם אתה שואף שהמדינה תרחיב את מגוון השירותים לאזרחיה – מעדיף לצמצם למינימום, ושיותר שירותים יינתנו פרטית?

א להרחיב את מגוון ועומק השירותים שמדינה מנפקת לאזרחיה

ב חתירה לצמצום מגוון ועומק השירותים של המדינה לאזרחיה

שיפוטיות

האם אתה בעד הגבלת/הרחבת היכולת לשפוט את פעולות הממשל?

1 במשטר דמוקרטי יש לאפשר לשלטון לבצע את רצון הרוב

5 כל פעולה שלטונית היא שפיטה

ממשלת מומחים / פוליטית

האם אתה מעדיף ממשלת מומחים – ממשלה עם צביון פוליטי?

א מעדיף ממשלת מומחים טכנוקרטיים עם ראש ממשלה/נשיא ממנה נבחר

ב מעדיף ממשלה קואליציונית של פוליטיקאים

תפישה דמוקרטית: יחסי רוב / מיעוט

האם בנטייתך אתה מצדד ברוב שיעצים את כוחו וזכויותיו על חשבון מיעוט – רוב חזק יוותר על זכויותיו לטובת חיזוק מיעוטים

א חיזוק הרוב על חשבון מיעוט

ב אין לי הטייה

ג ויתור רוב לטובת מיעוטים חלשים

תפישה דמוקרטית: יחסי רוב / מיעוט

מנה הקצאות משאבים למיעוטים שאתה מצדד בהקצאתם ולא נהנה מהם ישירות:

 

התערבות המדינה

האם אתה מעדיף שהמדינה תרבה/ תפחית להתערב בחיי אזרחיה?

1 מעדיף מבנה מדיני המתערב להגן ולקדם את ביטחון, כלכלה, בריאות, חינוך אזרחיה

5 חותר למבנה מדיני עקרוני ממעט התערבות

תפישת דמוקרטיה

האם תפישתך ממשל דמוקרטי, בבחירותיך, אתה משפיע על פעולות קונקרטיות – או משפיע על צביון השלטון בבחירת נציגיך?

א בבחירות אני משפיע על נושא קונקרטי או מנהיג פוליטי שחשוב לי לקדם

ב לא סגור על זה, גם וגם

ג משפיע, מחזק גישה המקדמת סט ערכים מדיניים, ביטחונים, כלכליים, חינוכיים שחשובים לי

תפישה דמוקרטית לאומית

עמדתך כלפי מיעוטים הרוצים להתנתק לטובת עצמאות לאומית

א שולל, לאומיות איננה ניתנת לחלוקה פרטנית, יש לשמור על יציבותה ככל האפשר

ב בתנאים מסויימים, פרגמטית, מאפשר ללאום להיות מדינה, באחרים לא, תלוי מקרה

ג עקרונית אני מצדד בכל בכל לאום שרוצה הכרה לאומית ולמדינה

התנהלות הצבעתית

האם הצבעותיך מתאפיינות ב’נאמנות’ לתפישה או על פי תפישתך את הנושא האקטואלי העומד על הפרק?

א בהצבעותי גיליתי עקביות ותמכתי במפלגות ‘ימניות’ ברוב מערכות הבחירות (ליכוד וימינה כולל דתיות)

ב אני נוטה לגוון את הצבעותי פר נושא שעל הפרק כשהמפלגות שהצבעתי עבורן ברובן נוטות למרכז ונוטה להחליפן (יש עתיד, התנועה, קדימה, הגמלאים, שינוי, המרכז, דרך שלישית, ד”ש,)

ג בהצבעותי גיליתי עקביות ותמכתי במפלגות ‘שמאליות’ (עבודה ושמאלה) ברוב מערכות הבחירות

מפלגה תואמת

מהי המפלגה המייצגת מיטבית את מכלול תפישותיך?

 

מדינאי תואם

מיהו המדינאי שעושה לך את זה?

 

חקיקות המדינה

לתפישתך, האם יש לתת למדינה את היכולת לחוקק כל חוק, ובלבד שיש רוב להעברתו – מינימום להיטיב עם מקסימום האזרחים?

א ריבוי חיקוק, כל זמן שמאושרים על ידי רוב לחיים טובים, מסודרים ומאורגנים

ב מינימום חקיקה לטובת המכלול

שפיטות השלטון

האם אתה נוטה לשחרור שלטון מאימת שפיטה מתמדת – הכל, כל הזמן, שפיט?

1 כנטייה, בדמוקרטיה יש לשחרר את השלטון מאימת בקרה ושליטה מתמדת, שאם לא כן השלטון עוסק במגננה ולא בעשייה

5 הכל שפיט, שלטון נתון לבקרה

עוצמת התערבות

יש לצייד את המדינה בכוחות רגולציה ואכיפה – חזקים/ חלשים

1 יכולת רגולציה ואכיפה חזקה

5 יכולת רגולציה ואכיפה חלשה

ביקורת

האם בעת משבר יש למנוע העברת ביקורת על השלטון, שכן נתפש כמחליש את תפקודו – יש לבקר בכל עת במיוחד בקריטיות משברית?

1 בעת משבר יש למנוע ביקורת על השלטון לטובת מיקוד משאבים בטיפול בו

5 ביקורת וביקורתיות בכל עת

ציביון לאומי / דתי

האם אתה מעדיף שלמדינה יהיה צביון דתי/לאומי מובהק – צביון חלש: מדינת כל אזרחיה?

1 ציביון דתי / לאומי מאובחן וברור

5 היעדר צביון דתי / לאומי

אחדות

האם ביטויים כ’אחדות העם’, ‘כוחנו באחדותנו’ חיוביים / שליליים בעיניך?

1 חיוביים

5 שליליים

פעילויות ציביון

האם על מדינה לנקוט פעיולויות מחזקות ציביון כחלק מחוסנה – על המדינה לספק שירותים שאינם כוללים זהות?

1 לציביון מאובחן יש משמעות לחוסן המדינה

5 על המדינה להמנע מפעילויות מעצימות ציביון

פעילות מדינה

האם אתה מעדיף שהמדינה תהיה גוף חותר ביצוע פתרון וסדר לריבוי סוגיות- גוף חותר שיח והסכמה רחבה לטיפול במינימום סוגיות?

1 ביצוע פותרני

5 שיח והסכמה

סובלנות לנון-נורמטיביות

האם תפישתך בנוגע למידת הסובלנות שעל המדינה לגלות כלפי פעולות לא נורמטיביות להתחשב בתסיסה של פרטים מהרוב – להתעלם ולאפשר לשונה לפעול?

1 אם פוגע בערכים קולקטיביים- יש למנוע את הפעילות הנון קונפורמיסטית

5 כל מה שלא פוגע פיזית, ישירות, באחר- לגיטימי

פעולות על ציר זמן

מה נטייתך בכל האמור לאופי פעילות על ציר זמן

1 פעולות פותרניות טווח קצר

5 פעולות תהליכיות זמן ארוך

פעולות על ציר זמן

האם אתה נוטה לפעולות המשמרות אבולוציונית את המשך הקיים – חותר לשינויים רבולוציוניים?

1 לעדכן ולהתאים את הקיים מינימלית על מנת לשמרו

5 מעדיף לשנות לטובת חדש

אופי שלטון והנהגה

העדפה מנהיגותית

האם אתה מעדיף מנהיג חזק, נחרץ, מיידי – מדבר מכנס לטווח ארוך?

1 מעדיף מנהיג מוטה ‘עכשיו’ ו’עוצמה’

5 מעדיף מנהיג מדבר, מכנס מסביר התייחסויות לטווח ארוך

לקיחת אחריות של מדינה על אזרחיה

באיזו מידה תרצה שהמדינה תתפקד כגוף אחראי לשלום, רווחת והתנהלות חיי אזרחיו?

1 במידה גבוהה מאד

5 במידה נמוכה מאד

העדפה מנהיגותית

האם העדפתי למנהיג מדבר ברגש על ערכים הנתפשים של ההמונים – מדבר מעט, עושה – מרחיב הסברים על המצב ועל התכניות?

א מדבר לרגש האזרחים ולכלכלה

ב מקמץ בדיבור, נתפש כעושה

ג מרחיב הסברים, מדבר על רציונל הרווחה והדרכים להשגתה

מנהיגים מועדפים

מנה שמות שלושה מדינאים שאתה מכבד את אופיים, את מנהיגותם, את דרך פעולתם שמהווים מודל למנהיגים מועדפים עליך:

 

פרלמנטריזם

האם אתה מעדיף פרלמנט עם ייצוג מפלגתי מצומצם – פרלמנט שמייצג את כל מי שמציג את מועמדותו, מאפשר סיעה של ח”כ בודד?

א פרלמנט מצומצם מפלגתית

ב פרלמנט המורכב מכל מפלגה שרוצה להעמיד עצמה לבחירת הציבור ללא הגבלת גודל

פרלמנטריזם, אחוז חסימה

האם אתה מחייב סף כניסה, שנקבע שרירותית, הגבוה מאחד חלקי מספר חברי הפרלמנט – ייצוג מתימטי ללא סף כניסה?

א לטובת משילות יעילה ומניעת סחטנות קואליציונית אני מחייב סף כניסה גבוה מאחד חלקי מספר הפרלמנטרים

ב מאפשר לפרלמנטר בודד להוות נציג סיעה אם זכה בקולות

נטייה בקרה

האם אתה מציין, בולט לך, בעת שאתה נחשף לתפקוד אדם ממין מוצא או גזע בפוזיציה מקצועית לא שכיחה המצריכה מיומנות עמוקה?

א יש תחושת רתע אינסטינקטיסית

ב אדיש, לא שם לב

ג התפעלות ושמחה שמישהו ניצח את ההסתברות

התניית ביצוע תהליך

נטייה לביצוע מיידי וחזק גם אם בקונפליקט – נטייה להשקעת זמן ואנרגיה ה בהשגת הסכמה לשימוש במשאבים ולפעולה

1 ביצוע פותרני מייד

5 השקעת אנרגיה משאבים וזמן בהסכמה

התניית ביצוע תהליך

האם את נוטה לפעולה מהירה מיידית וגורפת ולהסתכן בטעות – פעולה מתוכננת, איטית, יסודית עם סיכון שלא תקרה?

א פעולה מהירה מיידית וגורפת ולהסתכן בטעות

ב  פעולה מתוכננת, איטית, יסודית עם סיכון שלא תקרה

מדינה – פרט, התפתחות עתידית

האם בעתיד, להערכתך, מבנים מדיניים יהיו מובחנים, הדוקים יותר/פחות מהיום?

א בעתיד, עם השתכללות אמצעי הבקרה והשליטה, מבנה מדינה יתחזק כגוף קולקטיבי הומוגני מאובחן

ב וואלה, לא יודע להעריך

ג בעתיד, מבנה מדיני מוצק על רקע אדמה, אמונה, ושפה יהיה במגמת היחלשות וישתנה לגוף אד-הוק המשרת את אזרחיו

גבולות נורמטיביות

עד היכן על חברה להתערב בחיי פרטיה?

 

‘שולחן ערוך’

על פי נטייתך, על ‘חברה טובה’ להרבות/ לצמצם בחוקים ככל האפשר?

א ייחול להרבות בחוקים פרטניים שלא מצריכים פרשנות

ב לא יודע

ג שאיפה לצמצם לחוקי יסוד מעטים

נטילת בסמים

האם נטילת סמים היא עניין של המדינה – רק של הנוטלים?

א עניין של המדינה, נוטלי הסמים מסכנים את עצמם את אחרים ומהווים נטל

ב עניין אישי של הנוטלים, איש הישר בעיניו יצרוך

שימוש בסמים

האם לדעתך יש לאסור/ להתיר שימוש בסמים?

א מסוכן לחברה, להוציא סמים מחוץ לחוק

ב סמים קשים מחוץ לחוק, סמים קלים מותרים (‘עוצרים בירוק’)

ג אין לאסור על פי חוק, באחריות הנוטל

הפלות

האם בהכרעה על עתיד עובר, למדינה יש אמירה – עניין בלעדי של נושאת העובר?

א למדינה יש מה לומר, להציב תנאים לביצוע הפלה

ב נתון להכרעת נושאת העובר בלבד

הימורים – קזינו

האם על מדינה לאסור קזינו בשטחה

א כן מעודד עולם פשע, פעילות עולם תחתון זנות

ב לא סגור על זה, טרום החלטה מעדיף ללמוד מנסיון מדינות אחרות

ג איש הישר בעיניו יהמר, אל למדינה להתערב

גילוי עריות בין בגירים בהסכמה

האם עניין של המדינה – רק של המעורבים, אם בהסכמה?

א על המדינה לאסור אם יש לכך רוב המתנגד לכך

ב אם בהסכמה, עניין פנימי של המעורבים

הזכות למות

האם על חברה לקדש את ערך החיים, ולא לאפשר נטילת חיים יזומה – זכות אדם על חייו, ולבקשת סיוע?

א החיים הם ערך מקודש, אל לחברה או לאדם לשחק אותה אלוהים, יכול להוביל להשלכות חמורות

ב בתנאים מסויימים, יש לגאול אדם מיסוריו, בהחלטת רשות מוסמכת

ג הפרט ריבון על חייו, ועל מותו, יש לאפשר ולסייע לאדם לשים קץ לחייו לבקשתו בתנאים קבועים מראש, כמחלה סופנית וסבל

ד לאדם זכות מלאה על חייו וסופם – עניינו, כולל סיוע מגופים מסייעים

 סיכום

תחזיתך: אמונה – רציונלית

האם לתחזיתך המין האנושי מתקדם לחיזוק אמונתי או להעצמת רציונליות?

א להערכתי, גלובלית, האנושות במגמת חיזוק המרכיב האמוני של פרטים

ב לא יודע

ג עם ספיחת ידע מתמיד, על ציר זמן מכלול הפרטים באנושות נמצא במגמת החלשת ממד האמונה וההעצמת הרציונליות

תחזיתך- אינדיבידואליזם קולקטיביזם

האם להערכתך האנושות מתקדמת להעצמת קולקטיביזם על רקע שפה, לאום, אמונה, דת וגיאוגרפיה – פירוק זהות אינדיבידואלית?

א להערכתי לאדם יש צורך בהתאגדות, התקשורת והמורכבות ההשרדותית מהווים זרז ישנו חיזוק של קולקטיביזם על רקע אמונה ולאום ושל הזדהות הלאומית

ב לא יודע

ג האנושות נעה לכיוון העצמת אינדיבידואליות ויצירת התארגנויות אד-הוק חלשות

ימינה – שמאלה

להערכתך, לאיזה כיוון נוטות רוב תשובותיך?

א לימין הסקאלה

ב די באמצע, או לא מאובחן

ג לשמאל הסקאלה

מעלה – מטה

להערכתך, לאן נוטות מכלול תשובותיך?

א תשובות עליונות

ב די באמצע או לא מאובחן

ג תשובות תחתונות

תעוקה כיף

באיזו מידה היה לך מעיק – כיף למלא את השאיילון?

1 נורא, כעקירת שן ללא הרדמה, שקלתי התאבדות בטביעה או בחנק

5 כיף

הערות כלשהן?

אנא הוסף כל מה שתמצא לנכון:

 

 

 

סוציולוגיה היא דיסציפלינה שחוקרת את הגיאולוגיה של מצבים חברתיים.
Share

3 תגובות בנושא “סלפי תפישתי, גרסת השאיילות”

הערות? אשמח לתגובתך

Share