הנעה לפעולה באמצעות טובין שלא ממין העניין

שוחד מיני

התנעה לפעולה באמצעות החדרת שיקול משפיע שלא ממין העניין.
סקס הוא תצורה, אחת מני אפשריות לשוחד מיני.

Share

השאר תגובה