התגלות עמדתית

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

שיח עמדות

שיח בין שניים יכול להיות ריבוי ווריאציות של חילופי ידע, חוויות, מתן הנחיות ודיווח על ביצוען, גיוס רגשי לתפישה, דיון אינטלקטואלי על עמדות.

מעטים, בהמעטה, השיחות הנסבות על סוגיות תיאורטיות, תפישתיות בנושאים, כ-פילוסופיה, דת, מדינה, פסיכולוגיה, כלכלה בהן יש נטישת עמדה מנטלית, אינטלקטואלית לטובת אימוץ אחרת בעקבות שיח.

למה? אם אין נטישה ולא אימוץ?

הגילוי (שלי)

לעמדות אין היררכיה לוגית.

להסבר מדוע אינדיבידואל רואה בעמדה מסוימת כמקדמת את סך טובתו ניתן לשייך הסבר לוגי.

מה גרם לאינדיבידואל לתפוש את טובתו המצרפית בסיטואציה דומה לאחר ובשונה מאחר- כבר לא.

לאינדיבידואל,
היררכיית ערכים
המבוססת על מבנה אישיותי,
תוצר של גנים, חינוך, היסטוריה מצטברת,
בתמהיל עלום.

ערכים של אחד, אם כן, שונים משל אחר.

למה, על מה מתדיינים?

מעבר לעניין שיש לאינדיבידואלים בתקשורת האחד עם השני, חברתית אינטלקטואלית, אלטרנטיבה איכותית כבילוי,

  • בחיכוך בין שתי עמדות אין עניין של שכנוע לוגי.
  • בנקיטת פעולה שנובעת מעמדה, יש התייחסות להיררכיה לוגית:
    • בחירת האמצעים לנקיטת הפעולה להשגת המטרה, האופטימליות של האמצעים,
    • בחינה האם פעולה שננקטה אכן השיגה את מימוש העמדה.

בדיון, בפרישת עמדות בין שניים,
מהות השיח היא חיפוש נקודת אחיזה ארכימדית,
בה בני השיח מנסים באמצעות מלל הנסמך על טיעונים היררכיים, שעמדתם תומכת טוב יותר בסט הערכים של בן שיחם.

הפעולה נעשית באמצעים ורבליים ורגשיים בהם הצדדים מנסים-

  • לערער את הקשר בין עמדת האחר לסט ערכיו,
  • למצק את האלטרנטיבה שכל אחד מציע כתומכת טוב יותר בסט הערכים הבסיסי.
Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share