סמל

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

ייצוג מציאות באמצעות אובייקט או פעולה
שנוצר על ידי כוונת יוצר הסמל
ליצור שינוי תודעתי של תפישת אובייקט
של הנחשף לסימול
מהווייתו הראשונית להווייה אחרת.

הסמל מייצג מטען תוכן שחשיפה אליו מהווה שלב בתהליך תמלולו.
בהיותו כזה, סמל הוא תיווך מוכוון של תפישת מציאות.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share