היודעים מה טוב עבורם

מכיר את אלה שבאמירתם

“אני יודע מה טוב עבורי”

היא תמלול לרגולציה כלשהי.

נראה לי, שבעיקר הם מבקשים להימנע עם מה שבדיעבד נתפש להם כ-לא טוב עבורם.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share