היעדר חיווי ‘נקרא’ בווטסאפ

משך קריאה כ- <1 דקות

עדות הצהרתית על חסר תשומתי

בכוונון ווטסאפ
ללא אישור קריאת הודעה
אלא רק לחיווי ‘התקבל’
מעריך, משער, שזו
עדות, וולונטרית, אותנטית
לחסר תשומתי.

זו התנהלות אופיינית לרגישים.

לעצמם.

Share

הערות? אשמח לתגובתך