שלוש קדנציות מעתה- יאיר לפיד ראש ממשלה

משך הקריאה: 8 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

או לא

להלן ההתערבות שנערכה בערב אביבי, 7/5/2013, בין סימון שקורי ליאיר דיקמן בבית מרזייח מאחורי בית הכנייסת הגדול בתשע”ד בכרך תל אביב, בעת שאולי דברו שטויות, אך היו בהכרה מלאה ולא יוכלו להסתמך על נחמת הגילופין המשכרת. כלומר המשקרת:

סימון שקורי, להלן ש”ס

במהלך קדנציה זו ושתי מערכות הבחירות הבאות יאיר לפיד לא יהיה ראש הממשלה.
לכן, אם עד סוף מערכת הבחירות השנייה שתבוא מעת פרסום פוסט זה, הערכתי זו תתממש, אקבל מ-די! ארוחה. היכן שאבחר.

“מה אתה מדבר, האיש מרצה וחסר דיעה ולא יכול להיבחר מי שהוא לא מאובחן ולכן לא יהיה ראש ממשלה.”

יאיר דיקמן, להלן די!

במהלך קדנציה זו ועד שתיים לאחריה יאיר לפיד יהיה ראש ממשלה.
לכן, אם יאיר לפיד יהיה ראש ממשלה, עד סיום הקדנציה השלישית מקדנציה זו, אקבל ארוחה. היכן שש”ס יבחר.

“אני מסתמך על הכוחות הסוציולוגיים, שככוחות הפיזיקליים, לא נחים לרגע, ויעשו את עבודתם במימוש החתירה הנורמטיבית של בני ישראל מסוציו-אקונומיקה מאובחנת, לשים את פרצופם כישראלים – כפי שהם היו רוצים לראות אותו, כלומר יאיר לפיד – במוקד ההכרעות, באופן מובהק יותר מ- 19 המנדטים שמנו בבחירות לכנסת ה-33.

העובדה שלפיד גזר גזיירות היום, אינה מעידה דבר על המשך התנהלותו, גם אם נתן תקווה להמוני מצביעיו שיימנע מכך. לי אין את הכלים האמיתיים להבין ולחזות האם הטלת מיסים ורגולציות כלכליות מיטיבות או מרעות עם המשק. חוששני שאף אחד לא יודע באמת, ומניח שהתפישה התומכת או מתנגדת להגדלת הוצאות הממשלה היזומות היא תוצר של תפישת עולם הבאה לקדם את אינטרסי האוחז בה בטווח כלשהו.

אמנם יאיר לפיד ספח מצביעים שהתלבטו בין הצבעה לו לבין לבית היהודי וכן את מי שהתלבט בינו לבין מרץ, אך ספיחה אינה מעידה, לדעתי, על נדפותו הפוליטית של המועמד- אלא על חפות מהשקפת העולם של מצביעיו וכמיהתם לייצוג בבואתם, וזאת באיצטלות של מעשיות: פרקטיקה קונקרטית, ריאלפוליטיק, נאורות ערכי השיוויון וחלוקת הנטל, והתנשאות על כור מחצבתם האידיאולוגי- הליכוד, שמסיבות של (מניעת) יוקרה חברתית, לא נאה להם בקונסטלציה זו להימנות על תומכיו.

להבנתי, יאיר לפיד בתפישותיו האסטרטגיות הוא הגרסה הישראלית לניאו-רפובליקנית שמרנית. אלה הדירו את האל מהשיח הפוליטי והמירו בתפישה לאומנות לאומית, מובהקת המחזקת את הרוב החזק ומחליש את מיעוטי החברה, מהיותם מיעוטים, לא רק חלשים כלכלית.
אינני שותף לתפישה זו, ובה בעת היא בהחלט לגיטימית מבחינתי, לא פחות משלי.
דמויות פוליטיות השייכות לז’אנר הן אהוד אולמרט, ציפי לבני, ולהערכתי גם בנימין נתניהו- אלה שאכסניותיהן הפוליטיות הן מהעבודה וימינה.

פעילותו הטקטית מכתיבה, כעת, בהתאם לסדר היום הפוליטי, מאזן הכוחות הפרלמנטרי ומשב הרוח הציבורי, התנהלות בלתי מאובחנת, הרודפת אחרי הסכמה ואמפטיה. בהמשך פעילותו תעודכן ותנוע עניינית, פרקטית, כהמוני מצביעיו, נטולי השקפת עולם, לריצוי הדדי, בחתירה מודעת לקידום ענייניהם העכשוויים ומקומיים בהתאמה לכותרת עיתון הבוקר.

המערער את הנחתי זו היא שמעצבי דעת הקהל, או נגרריה, הראשים המתווים את דפוסי ההצבעה ההמוניים או הזנבות התרים אחר משב הרוח הפוליטי הרווח, לא שותפים לתפישתי זו.

אני מודע לכך שהם יודעים טוב ממני את רחשי הלב, את הלכי רוח המוני הנורמטיביים התומכים ביאיר לפיד, כי הם הנמנים עליהם.
על אף איבוד ביטחוני זה, אני מהמר, בפחות נחרצות ובשימור התנאים המפורטים כאן, שאותם שתמכו ביאיר לפיד וכעת מערערים על הערכתי זו יתיישרו, שוב אליו, ויספחו את עמיתיהם הנורמטיביים שהצביעו למפלגות הדומות לזו של יאיר לפיד, ומכאן הערכתי לדבוק בהערכתי שיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה בטווח שלוש הקדנציות הבאות.”

יושר אינטלקטואלי (משאב במחסור לא בשל נדירותו אלא בשל היעדר ביקוש לו)
ספרֶדים ושאר תוספות

 • מכיוון שש”ס יוכל לממש את זכייתו בהתערבות בעצם רק בתום שלוש קדנציות מעכשיו,
  יהיה הוגן שש”ס ייבחר כל מסעדת יוקרה שימצא לנכון, בגוש דן.
 • לעומת זאת,
  • אם יאיר לפיד כן יכהן כראש הממשלה, עד סיום הקדנציה השלישית- די! יזכה בארוחה, בכל מקום שש”ס ייקבע.
  • אם יאיר לפיד כן ייכהן כראש הממשלה עד סיום הקדנציה השניה- זכייתו של די! תוכפל, בכל מקום שש”ס יבחר.
  • אם יאיר לפיד כן יהיה ראש ממשלה עד לסיום קדנציית הממשלה שנבחרה בינואר 2013, כלומר עד 18/3/2017, אם בשל שינויים קואליציוניים או בשל בחירות או בשל השתלטות צבאית, במהלך 4 שנים אלה, ש”ס יזכה את די! ב-4 ארוחות, בכל מקום שייבחר, כולל בתלושי ארכיפלגים או גולאגים שיוקמו.
 • פעולות מותרות ואסורות לקידום הזכייה:
  • על ש”ס, כאיש מעשה וביצוע, יותר לנקוט רק בפעולות חוקיות למניעת יאיר לפיד מראשות הממשלה.
   בין יתר הפעולות המותרות לש”ס:

   • שכנוע משפחתו הגרעינית והרחבה, שבטו, עירו, עדתו, הפלך והמחוז, מכריו, וכל מי שמסומן מבחינת נורמטיביותו, ובכלל זה דמויות משמעותיות כמובילי דעה, מנהיגים, מעצבי דעת קהל וקובעי מדיניות, ממליכי מלכים, וממני ראשי ממשלות או מזכירי פרלמנט כ-א”ש.
  • די! המלהג באימפוטנטיותו, לעומת זאת, מתחייב להותיר את אצבעו תחובה בישבנו, ולא לנקוט בשום פעולה פרו-אקטיבית לקידום זכייתו.
   פעולות בהן די! נד בקרחתו, מחייך ביהירות, מתעאווז להוגי הצבעה מסוימים,
   פעילויות שנתפשות כלעג, התנשאות והפקעת כבוד וערך, ואולי אף בריונות אלימה בעיני פרטים מסוימים, לא תיחשב כהטייה לא ראויה של תוצאות התערבות, אם כאמור תיעשה רק בגדר הפעלת שרירי פנים ולא תחרוג מהנעת אצבעות על מקלדת, שכן ברור שתגובות אלה לא רק שלא משפיעות על המאזן הפוליטי בכלל, אלא אף עשויות להטותו מקומית לתמיכה בעמדה המנוגדת להוא שנתפש כלא מכבד.
 • התנייה:
  אם במהלך שלוש הקדנציות הבאות יאיר לפיד לא יהיה ראש הממשלה וזאת בשל כוחות שאינם תלויים בו או בבוחרים-
  כלומר מוות, רחמנא ליצלן, טבעי או יזום שלא על ידי יאיר לפיד, מחלה חס וחלילה וכד’ מרעין ובישין לא עלינו ובעיקר לא עליו, שכן האיש מתוק, ההתערבות מבוטלת.
 • זכייה:
  ש”ס ייבחר את מיקומי הזכייה:

  • מכיוון שש”ס יוכל לממש את זכייתו בהתערבות בעתיד רחוק, רק בתום שלוש קדנציות מעת קביעת ההתערבות, אם די! יישאר בחייו, יהיה הוגן לפצות את ש”ס שיבחר כל מסעדת יוקרה שימצא לנכון, ודי! ישלם את ארוחתו.
  • במקרה של זכיית די!, שיכולה להתממש בעתיד קרוב, ש”ס ייבחר כל מסעדה שימצא לנכון שש”ס ישלם.
 • חילוקי דעות ופרשנות:
  במקרים של חילוקי דעות ופרשנות, תיעשה פנייה בהסכמת ש”ס ודי! לבוררים נקיי הכפיים, נטולי הדעות הקדומות, הליברלים ההוגנים, גם אם הם מקהל מצביעי יאיר לפיד או תומכיו הפוטנציאליים או הלאטנטיים.
  אלה יהיו:

  • האושייה המשפטית ש”ר
  • והאושייה המנהיגותית א”ש.

האם מקובל?

Share

3 תגובות בנושא “שלוש קדנציות מעתה- יאיר לפיד ראש ממשלה”

 1. ידידי הנערץ:
  נגמר זהוא כולם עייפים המרץ של השמאל, ניצח לא תקום מפלגת שמאל אמיתית.
  מרכז חזק, יאיר לפיד ליכוד בני גנץ והסביבה.
  בנימין נתניהו ילך הביתה הוא עייף אבל לא ילך ויתן הרגשה שהוא הולך כי הוא עייף אלא ימצא את הדרך הטובה עבורו לצאת מהחרא… זהו שלום. ילך בחיוך ואהבה… הוא כבר לא רוצה באמת להיות ראש ממשלה.

 2. לא הצלחתי להגיע לסוף ההסכם, אבל לאור ההיכרות בנינו, ההסכם מקובל עלי ואין בעיה לחתום עליו

הערות? אשמח לתגובתך

Share