13 יום למשפט ראש ממשלה שלושה כתבי אישום

24/5/2020, האם יגיע?

13 ימים לפתיחת משפט #ראשממשלהשלושהכתביאישום.

האם ייפתח?

תעלול, ופוף?

Share

השאר תגובה