אני נחשף לקונסטרוקטים. לועג להם

אמת

משך קריאה כ- 3 דקות

אחיזה תודעתית

אתגר ניסוח ‘אמת’:

אמת –
מה שסובייקט יכול לתפוש באופן שתודעה אחרת, בלתי תלויה, עשויה להגיע אליו עצמונית.


פירוט

סובייקט מי שמתייחס לעצמו כאל ‘אני’.
יכול טמונה הסתייגות, זו אפשרות.
לתפוש ביטוי מוחצן של הסבר לרעיון, שכן ייתכן וסובייקט אוחז בתודעתו קונספט כל שהו, ולאוביקטים סביבתיים אין מידע על אחיזתו זו, וממילא לא על קיומה.

ניתן לשער שלכל אדם תבוני יש עמדות על נושאים בהם הוא מתחכך, כהשלכה של סובייקטים אחרים שיש להם תפישה עליהם. אם אין על כך חיווי, זו השערה בלתי ניתנת ‘לאימות’.

 באופן התצורה המסוימת בה מתבטא רעיון.
 שתודעה מכלול התהליכים ההכרתיים הקורים אצל אורגניזם, מקבלים מידע חיצוני, מעבדים אותו מנסחים התייחסות דרך פעולה ותקשורת בהתאם לסט אינסטינקטים וערכים של הסובייקט.
 אחרת תודעה חיצונית לסובייקט, אנשים אחרים.
בלתי תלויה שלא נעשה בתודעת הסובייקט הליך של הכרה או שכנוע עם תודעה אחרת בוחנת.

הגדרה בעייתית, מחוררת: עצם היכולת לתקשר ולבחון רעיונות מעידה שיש מכנה משותף שהוא תוצר של הטמעות משותפות.

עשויה הסתייגות נוספת: אם תודעה אחרת לא הגיעה אליו עצמונית, אין זה מהווה הפרכת הרעיון.

הגעה לרעיון עצמאית – הוכחה, אישוש להיותו ‘אמת’..

להגיע לתפוש את הרעיון באופן דומה לתפישתו על ידי התודעה שאותה בוחנים, לעדותה של תודעה שלישית, בלתי תלויה.
 אליו לרעיון הנדון.
עצמונית להתייחס לרעיון באופן שאינו מוטה לריצוי תודעות אחרות, עומד בנסיונות ערעור והפרכה.

התפישה יוצאת מנקודת הנחה, ש-אמת עומדת בפני עצמה;
אוניברסלית, תודעות זרות ללא תיאום ביניהן, יכולות לתפוס תוצאות אריתמטיות באופן זהה.

הסתייגויות

התיימרות

הניסוח המוצע שואף פרקטיקה, אוניברסלית, בידיעה, שטמון בה כשל פילוסופי.

ו-כן, אינני מעז לומר הגדרה, אך מתכוון לכך 😆

כשל

נכנס, במודע, לשדה מוקשים, בשוליים, מהי תודעה, איך יודע שתודעה זרה אינה… וכדי שתודעה זרה תגיע למסקנה זהה, ושסובייקט אחר יאשרר, הן ניזונות מאותו מקור.

מוכוונות

ולכן,
אם הניסוח מכיל כשל פילוסופי, מודע,
אטמא אותו במטרה לעשותו ‘יעיל’, חסכוני, קצר –
♥ מקסימום הכלה רעיונית,
♥ מינימום יכולת הפרכה
♥ פשטות מכוונת ל
– הבנה מקסימלית
– מקסימום תודעות.

אני שואף להגדרה פרקטית, מצמצמת מירבית.

גם אני במתעתעים, מטאטאים, בוני קונסטרוקטים תודעתיים

וואלה, גם אני בונה קונסטרוקט תודעתי. 😳 

מורכבות

לעתים ניתן להגדיר משהו בעזרת היפוכו.

עם ‘אמת’ בעייתי, מפני שהווריאציות על היפוכה הן אינסופיות.

לכן ליד כל אמת מתפתחות פרובינציות של

נ.ב.

ברור לי שהפוסט למתקדמים – הנושא, ניסוח לא ידידותי עד בלתי קריא.
זהו פוסט חשוב. לי. עבורי.
לפושט שלוש חשיבויות סדר יורד:

  1. חשיבות עליונה – אני מנסח לעצמי, למוד, חוצב, כורה תובנה. יכול לחזור אליה, לשנות בהמשך.
  2. משני, גוגל רואה אותי.
  3. זניח לחלוטין: פתטי, אם מישהו הגיע לפוסט, קרא, הבין, אולי למד משהו, העיר, הוּאָר… אולי.
Share

הערות? אשמח לתגובתך