ב. אבולוצית רציו-אמונה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

פרבולה רציונלית רגשית

לתפישתי
(- בשונה מהתפישה ה’חילונית’ העממית המתפעלת מעצמה על ייחודה, ואז גם מתקרבנת -)
האנושות, מכלול הפרטים, במגמת קידום רציונליות תפישתית אמנם בצעדים לא רציפים, לא ליניארים
התנועה פרבולית כשאנחנו נמצאים בקרן העולה רציונלית; human_emo_behave

  1. אבולוציונית, התנהלות האדם הקדמון – שניחן ברמת תודעה נמוכה, הדומה לחיות המתנהלות על פי חוקי טבע – היא חיים רציונליים.
  2. בהמשך, עם היווצרות התודעה המקיימת קשרי גומלין אינטראקטיביים עם המציאות  האנושית התפתח האתגר אצל פרטים אנושיים להתמודד עם המציאות, והחלה תנועת התפתחות של
   • רציונליות תודעתית העוזרת לרתום את מרכיבי המציאות לטובת האדם, נוחותו הפיזית, סיפוק טעמיו, העלאת רמת חייו הנתפשת, באמצעות מיקסום תוצרים להקצאות אנרגטיות,
    וכן גם
   • תגובתיות אישית, המטפלת בהשפעות האימה, החרדה, החשש הנלווה לחוסר ההבנה, מיעוט היכולת, הישנות הכשלים בהתמודדות עם חיווי מציאות המשרים מורא, תסכול והכמיהה לייצב ושנות מצב רוח לכיוונים הנעימים לסובייקט.
    התגובתיות עשויה להיות-
 1. במחשבה אינטרינזית,
 2. בעזרים חיצוניים, המשפיעים על הביוכימיה לכיוון המֵקֶל המשכך,
 3. ובהקשרים חברתיים.
 • במקביל, אם גם בחוסר תיאום ובאי-סנכרון, התפתחות יכולות קוגניטיביות, שפתיות, רציונליות, הובילו ל-
  • הרחבת הידע המדעי,
  • וכן, להתפתחות חיווי רגשות בקשרי גומלין עם הכרה, שפה, ורציונל.
   התפתחות התודעה, חיווי רגשות, הובילה לקשירה לא רציונלית בין חיווי מציאות לבין הסברים להם, כשההסברים תועלו אינסטרומנטלית  לטיפול בשאיפה המתבקשת, אמונתית, אם גם זרה למציאות ולא משפיעה עליה של שליטה והכוונת מאורעות נתפשים אונטולוגית.
   היו מי שהצליחו לרתום ולסייע ברתימה את המאמינים המשוועים להסבר שמאפשר תחושת הגברת שליטה על חייהם, לקונספטים של אלוהות, ופרקטיקות המחזקות קשרי מאמינים ואמונה, ודתות החלו להתפתח.
 • נראה שהרייטניג של הדתות היה בשיאו בימי הביניים*
  • עוצמת האמונה,
  • אחוז האנשים המאמינים,
  • חלחול האמונה למעגלי חיים חיצוניים לתודעת הפרטים, כלומר לסטרוקטורת החיים:
   • חיי הקהילה,
   • השלטון,
   • ההתייחסות למי שלא נמנה על קהילת מאמינים הומוגנית,
   • קשרי הגומלין בין המדע לדת,
   • קשרי הגומלין בין האמנות לדת,
   • השקעות כלכליות הקשורות לדת.
 • רתמו אמונות הובילה להתפתחות דתות, כשבימי הביניים האמונה הייתה בתצורתה החובקת ביותר, מכילה גם את סדרי החיים והשלטון הממוסד.
 • ב-
  • בריבוי נקודות,
  • לא ברורות,
  • לא רצופות,
  • על ציר זמן מתמשך,
  • בעבר,
  • בריבוי מקומות
   היה  היפוך מגמה.
 • מאז ועד היום האנושות הולכת ומתפרקת מסדרי שלטון אמוניים, המסגרות מתגמשות, נרפות ומוכוונות יותר לטפל בריבוי ממדים של אספקטים קיומיים של הפרט,
  בד בבד גוברת אי-היציבות הרגשית של ריבוי פרטים בשל מגוון הולך ומתרחב של אפשרויות מאיימות בלתי ניתנות להכלה על ידי פרט.
 • המבנה הדתי האינטרציונלי הרחב, בהליך דה פרגמנטציה הצמיח מתוכו, תחתיו, מבנה מדיני משוכלל, כשחלק מהמדינות חולקות את אותו סט אמונות דתיות, וחלקן נבדלות האחת משכנתה באמונות אזרחיהן.

במהלך ההיסטוריה הייתה הסטה אמונתית ממבנה דתי שעוזר לטפל במציאות התודעתית
למבנה מדיני.
הצורך התודעתי להשתייכות המטפל באיומים תודעתיים נשאר והומר מדת למדינה.

זו התפתחות על ציר זמן, רציונלית מתבקשת, שכן אפקטיביות המדינה היא יותר סינכרונית מאפקטיביות הא-סינכרונית של האל- המדינה משפיעה ביחסי הגומלין על הפרט (להעדר אמונתי) יותר מתקוות המאמין שהאל ייצא מחביונו האימפוטנטי ויירתם לרווחתו.

על צירי זמן רבים ומתמשכים בריבוי מקומות, על אנשים עבר הליך המרה מ

 • דת המתחזקת אוסף ציוויים על בסיס אלוהות,
 • ללאומיות המתחזקת אוסף ציויים על בסיס לאום.
 • אבולוציונית הליך הדה-פרגמנטציה יימשך,
  המדינות הופכות ליברליות יותר,
  המבנה החברתי הולך ומתרכך, הנושאים

התזה

נקודות ההשקה והדמיון בין הדתי ללאומן מהוות חיווי לתהליך בו אמונה חזקה במבנה חברתי דתי התמיר עצמו לייחול פרו למדינה חזקה. סוג של תחליף הנותן מענה לצרכים דומים שהשתנו על ציר זמן.

לתפישתי
אבולוציונית, ככל שהזמן יחלוף המגמה תימשך של התרככות מרכיב השליטה ותוחרף בעיית השתלטות על תנודתיות המצב הרגשי מפני חרדות ודיכאון.


*
בראיה יורוצנטרית, כלומר בעיוות שמה שקרה בעולם קרה בתפישה שמתרכזת באירופה.
התהליכים באפריקה, אסיה, אמריקה ואוסטרליה היו דומים בעקרונותיהם, אם גם שונים בקצב התפתחותם.

קשירה לסכסוך במזה”ת

כעת, הצדדים בסכסוך רואים את טובתם האישית בהקשר הדוק לקולקטיב שמרכיב האמונה הדתית לאומית משמעותי בו.

לא יודע לחזות את רמת הבשלות להסדר טריטוריאלי בין הצדדים, נראה לי ש:
על ציר הזמן הבשלות הרציונלית תגבר- הביות האחרות ייתרו את הבעיה המקומית.

א. דמיון בין דת ללאומנות,

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share