Peek-a-Boo!

6 ימים למשפט ראש ממשלה שלושה כתבי אישום

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

24/5/2020, האם יגיע?

6 ימים לפתיחת משפט #ראשממשלהשלושהכתביאישום.

האם ייפתח?

Peek-a-Boo!

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share