See Saw?

7 ימים למשפט ראש ממשלה שלושה כתבי אישום

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

24/5/2020, האם יגיע?

7 ימים לפתיחת משפט #ראשממשלהשלושהכתביאישום.

האם ייפתח?

See Saw?

Share

מאת

יאיר yair דיקמן dickmann

לא מעניין

הערות? אשמח לתגובתך

Share