שליף בגרב?

8 ימים למשפט ראש ממשלה שלושה כתבי אישום

24/5/2020, האם יגיע?

8 ימים לפתיחת משפט #ראשממשלהשלושהכתביאישום.

האם ייפתח?

שליף בגרב?

Share

השאר תגובה