אס בשרוול

9 ימים למשפט ראש ממשלה שלושה כתבי אישום

24/5/2020, האם יגיע?

9 ימים לפתיחת משפט #ראשממשלהשלושהכתביאישום.

האם ייפתח?

אס בשרוול?

Share

השאר תגובה