הופל'ה ונעלם?

10 ימים למשפט ראש ממשלה שלושה כתבי אישום

24/5/2020, האם יגיע?

11 ימים לפתיחת משפט #ראשממשלהשלושהכתביאישום.

האם ייפתח?

הופל’ה, ונעלם?

Share

השאר תגובה