זהירות - עיסוק בהערכת סיכוני התממשות איום, חרדה - עיסוק בתוצאותיה.

פחד: זהירות – חרדה

משך קריאה כ־ 2 דקות

הבחנה

פחד, חשש – חיווי תודעתי על הבחנה באיום.

שתי דרכי טיפול תודעתי:

 1. זהירות –
  1. עיסוק בהערכת סיכוני התממשות תרחיש,
  2. ברירה מושכלת של דרכי פעולה אפשריות.
 2. חרדה
  1. עיסוק בתוצאות איום בתצורתן הנגטיבית המקסימלית,
   בהתעלם מהתכנות התממשותן.
  2. תגובה רגשית מאז’ורית למניעה ריאלית, פיזית של איום התממשות התרחיש.

חרדה מבטאת, אותנטית, את סדרי הקדימות של אובייקט חרד, שהעלה את מניעת איום התרחיש לקדימות התנהלותית עליונה.

דוגמאות הן התצורה נחותה להסביר רעיון [ולאחר תשלום מס השפתיים]:

אנשים נפגעים יותר בחציית כביש מחציית אוקיינוס במטוס.

החשש מפגיעת מכוניות נוסעות מותמר לתגובה זהירה המלמדת, מטמיעה בילדים צעירים, מאפשרת לבני תשע לחצות כביש במעבר חצייה, כשמבט שמאלה-ימינה-שמאלה – במדינות בהן נוהגים בימין – מקדים את הפעולה, וזאת במטרה לאתר תנועת מכונית מאיימת, ועדיין לאפשר את הפעולה.

אצל החרדים לטוס, חשש התממשות סטטיסטית נמוך מפגיעת מכונית, בשל ההכרה שמקרה אסון יוביל לנזק סופני גם אם הסתברות התכנותו נמוכה. אלה נמנעים מלטוס, או חווים עוררות רגשית קיצונית.

 

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share
%d בלוגרים אהבו את זה: