היפוך מגמה

האנושות שואפת לאופטימיזציית המשאבים.
כלומר, אוסף הפרטים מתנהל אינסטינקטיבית ברציונל, שבכל רגע נתון מקסימום תשואה תיגבה ממינימום השקעה.
גם אם לא נראה כך, שכן ,בתהליך תוצאות הפעולות הן הנראות, ההתניות וסדרי העדיפויות חבויים.

הנגישות לידע הפכה את הכישורים לקומודיטי נפוץ. נתנה תחושת שפע מדומה. אפילו אשליית שיוויון.

נוצר פער הולך וגדל בין החשיפה לטכנולוגיה בין דור הוריי הבייבי בומרס לבייבי בומרס עצמם, וביניהם לבין ילדיהם.

עם הפער נוצרה גם האשליה אצל פרטים בדור הבייבי בומרס שיודעים להפעיל את הטכנולוגיה שילדיהם יודעים להפעיל, שהוריהם וחלק מעמיתיהם אינם יודעים, שהפערים בינם לבין הוריהם קטנים יותר מאשר הפערים בינם לבין ילדיהם.
יש לכך גם את ה’קיוויון’ שרגשית הם מעדיפים להתפש כחדשניים כילדיהם ולא זקנים כהורים.

תגמול כלכלי נוטה לכיוון מי שמטפל במאסות, כלומר למגוון התשתיות.

עד עתה כל דור שיפר את הנוחות המצרפית ביחס לדור הקודם בכל הקשור לניתוב חלק משמעותי יותר ממשאביו לצריכה שאינה השרדותית, באופן איטי ומתון שהולך ומואץ.
מניח שעד פה, התפישה מקובלת. 

דור הבייבי בומרס שדרג את רמת חייו בשיעור דרמטי מדור הוריו.

לדעתי, יכול להיות שנקרא כ-Charles Holland Duell שאמר-

 “Everything that can be invented has been invented.”

החל מסוף המאה העשרים, אנחנו בשיאה של התפתחות זו, ללא פלאטו, בהיפוך המגמה. מדור זה ואילך מניח שתהיה השטחה בשוני הרווחה בין אנשים. כלפי מטה,
השטחה של תחתית ההכנסה עם תקרתה, שלא כוללת את מי שיש לו נגישות לתשתיות- האליטה החדשה.
גלובלית.

ההאטה הגלובלית בריבוי האוכלוסין הוא אחד האינדיקטורים להיפוך המגמה.

לא רואה את קנאק שינוי המגמה, התהליך, הקוועץ’ המתקן למגמה.

איך יודע שפסימי- מקווה שהנבואות לא נכונות ולא תתגשמנה.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share