Cherchez la Femme

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

שרשה לה פאן

“שרשה לה פאם”, “Cherchez la Femme”, “חפש את האישה.”, ההסבר להתנהגות חריגה, בדרך כלל מוטיבציית יתר.

מעדיף לחפש את הפאן.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share