בחירת מפלגה

אלמנטים משפיעים

בחירת מפלגה נסמכת על תמהיל:

מצע אידאולוגי
מצע תכני המפלגה תואמים את מערך הסנטימנטים המוטמעים מקדמית בבוחר, נסיבתית, אמור היה להיות המרכיב המשפיע ביותר על הבחירה, שכן מטפל בהתאמה בממשק תכני בוחר–מפלגה.
בפועל, מפלגה שמקדמת רעיונות אמוניים, לאומניים, שימורי התכנסויות הזדהויות, כמיהה לצביון, לסדר, וזאת בעצימות שתואמת את הסנטימנטים המוטמעים של מצביעים – אמורה לקבל את קולותיהם כגורם עיקרי.
התייחסות פרסונלית
הזדהות חיובית/  שלילית של הבוחר עם רשימת הנבחרים, בדגש על ראשי המפלגה, יש ציפייה לדמויות בעלות יכולת מימוש האג’נדה, תואמות את הערכים החשובים לבוחר. לעתים, שיוך תכונת אישיות, מידע, מעשה  למנהיג מפלגה מאפילה על שאר האלמנטים לחיוב או לשלילה.
פרסונה שנמצאת בחזית מפלגה, מובחנת, שהמצביעים רוחשים לה הערכה רבה לסגולותיה, או הזדהות עם ערכיה, היא גורם אטרקטיבי לספיחת קולות.
פרקטיקה אקטואלית
התייחסות המפלגה לנושא קונקרטי שעל הפרק בעת הבחינה של הבוחר, אם בנקודת זמן מסויימת לבוחר יש עניין מובהק בסוגיה מסויימת, הוא עשוי להעדיף מפלגה שמציעה טיפול קונקרטי בסוגיה זו בתִעדוף גובר על סוגיות אחרות של תפישת עולמו.
הנושא עשוי להיות כלכלי, ביורוקרטי, נוגע אישית לבוחר.
כשנושא אחד מופרד ממכלול הערכים מתועדף גבוה יותר מאחרים ואף נוגד – ישנו ביטוי לדיזוננס בתיוג הבחירה כ’הצבעה טקטית‘.

 

התייחסות לסוציולוגיה
מתח אפשרי של התכנסות בוחר לקבוצת השתייכות מול קבוצת ההתייחסות, לא ניתן להתעלם מהעדפה למפלגה מסויימת בהשפעה של שיוך סוציולוגי או רצון להתפש כחלק ממגזר מסויים, או עויין אחר.
מכיוון שהצבעה למפלגות פרוגרסיביות ‘נחשב’ יותר באוכלוסיות אלה שהן באופן טבעי בסוציואקונומיה גבוהה יותר – ישנה הטייה של מצביעים שמבקשים להיות משוייכים, ומאמצים תפישות אלה באופן וולונטרי, לא מודע ואינם נמצאים שם אותנטית.

מהו סדר החשיבות? הדומיננטיות? מה היחס בין המרכיבים?

מסוג השאלות שתשובת המשיב שקולה לערעור השואל.

בסופו של דבר, ואולי בתחילתו, אני משער שה’סוציולוגיה’ היא המרכיב המנבא בקירוב רב יותר את בחירת המצביע, שכן הוא מכיל את שאר המרכיבים.
הגורם המפר את השפעת הסוציולוגיה, יכול להיות מצב של יישום אקטואלי זמני מקומי.

ממשק בוחר–מפלגה הוא מפגש ריאלי בין בין תפישות עולם אמורפיות.

לכן, רק בימין עמוק, אמוני, מעריץ מנהיג יש התאמה מרבית בין מפלגה לבין בוחר.
בשאר המקרים ביטויי אי-התאמה בתפישות עולם הם אינהרנטיים.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share