בישראל המון מייחל לנתניהו

בצרפת אבסולוטיזם הוחל על הנתינים

המאה ה-17
צרפת: “L’État, c’est moi”
לואי ה־14, מחיל שלטון אבסולוטי על נתיניו.

המאה ה-21
ישראל: “רק ביבי, ביבי המלך, מי יכול להחליף אותו?”
נתינים מייחלים לאבסולוטיזם נתניהו.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share