כלי תקשורתי

טרם שיחה (כל שיחה), שואל לכיוון אופיה:

  1. שומע,
  2. משמיע,
  3. דיון.

אחרי השיחה עושה בקרה, מה היה שם?

אם מה שהיה לא מימש את הכוונה- תקלה. שלי. ניהול שגוי.

עצם השאלה חשובה מתשובה קונקרטית.
השימוש בכלי, מיימן ומשפר את היכולת.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share