אלימות תוקפת מתגוננת

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

אלימות- פעולה נכפית- נעשית בניגוד לרצון אחר, תוך הפעלת אילוץ למימושה.

אלימות היא ‘פוזיטיבית’ במידת קיומה.
כלומר, יש רמת אלימות מנמוכה או מעטה עד גבוהה ורבה.
אין העדר אלימות גדול או רב.

בדרך כלל, אלימות היא חוליה אחת מתוך שרשרת פעולות של המבצע, ביטוי מקומי של מתווה התנהלותי, של איכות אישית מאופיינת.

מכיוון שמושג ה’אלימות’ טומן בחובו, אינהרנטית, כמושגים אחרים, ערכיות שלילית, ישנה הנטייה לייחס התנהלות אלימה לאחרים, לא לעצמנו.

מבחין בין

אלימות אקטיבית

אלימות פסיבית

גירוי: רצון להגדלת שפע רצון לגונן מפני מחסור
רצון: קידום רצון המבצע מניעת רצון אחר
כוונה: מתוכננת לעתיד כלשהו אימפולסיבית, אינסטינקטיבית
תנועה פרוגרסיבית רגרסיביות
אנרגיה: מתפרצת נדחסת ומשתחררת
אקטיביות: פרו- יוזמת רֶ- תגובתית
השראה: מעוררת הערצה מעוררת הזדהות
ביקורתיות: מפחידה מעוררת חמלה
טיפול בפתולוגיה: תיעול סובלימטיבי ריסון תגובתי
רציונל: “שלי, מרצון” “שלי, נכפה ויתור”
אלטרנטיבה: אימפוטנציה חולשתית אין ברירה
מסר מהסביבה: הרגעה, תיעול הרגעה, שליטה
הפעלת אחרים בגרסה המתוחכמת אוקיסמורון,
המניע המתגונן יוצר תכנון פרוגרסיבי

מידת אלימות

הנטייה הפרסונלית לפעולה נכפית בניגוד לרצון אחר תוך הפעלת אילוץ למימושה,
להערכתי,
היא מבנה אישיותי.
יש לה רמה מסוימת, אופיינית.

מידתיות האלימות היא ברמת הבלמים למימושה כתגובה לגירוי.

תמהיל אלים

אלימות תוקפת

אלימות מתגוננת

גבוהה גבוהה
גבוהה נמוכה
נמוכה גבוהה
נמוכה עד היעדרה נמוכה עד היעדרה

 

אנשים יכולים להיות מפוזרים בכל מקום בהמיספירה הצפונית של הגרף.

violance_spectrumמניעת פעולה איננה ההיפך מאלימות,
אלא, בדומה לאלימות,
או שאין בה ממד של אלימות או קיימת.

בעוד שאין פחות מהיעדר אלימות, או מניעת פעולה, כלומר יש תחתית, רצפה,
לאלימות אין תקרה.

טענתי

 • תגובתיות אינה תוצר יחידני של מהות הגירוי.
 • אנשים ממוקמים במרחב האלימות המאפיין את אישיותם.
 • המיקום הוא תוצר
  1. גנטיקה
   קשה לתחזית ומדידה.
  2. חינוך
   הטמעת ערכי התנהלות.
  3. רציונל
   חישובי רווח והפסד מורכבים להנעה לפעולה.
 • בחשיפה ובחינת פעולותיהם אנשים חושפים את מיקומם בגרף.
 • רמת המוביליות על הגרף קיימת, אך נמוכה
  מהסיבה הפשוטה, רק מרכיב הרציונל ניתן לשינוי על ציר הזמן.
Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share