ביטחון וחרדה

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

עוד מעט

בהתממשקות עם מציאות ישנה מידה של ביטחון לפני התחככות של פרט עם מצב, משימה;
באיזו מידה של הצלחה פרט משער שיצליח במשימתו, טרום ביצועה.

חשש

זהירות, קיים כשפרט מעריך, באופן מתומלל או אינסטינקטיבי, שסיכויי ביצוע המשימה ברמה אליה שואף לא יתקיימו.

המנעות

חשש מהתמודדות עם כשל הביצוע.

חרדה

כש-

  • יש התכווננות לתוצאות הקיצוניות של כֶּשֶל המעשה,
  • בהתעלמות מסבירות הסיכוי שיקרה.

חרדת טיסה היא דוגמא לחשש מתוצאות כשל הפעולה, במנותק מסבירות התממשותה.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share