גם ימניות פוליטית

לשמרנות הפוליטית האידיאולוגית פנים בשרניות, מאופיינות, תכניות, ערכיות.

שמרנות מאופיינת במחשבה

 • ייחול לכוחות-על מסדרים, מגינים, חומלים,
 • חשש מכוחות עוינים,
 • האנשת כוחות אלה, בייחוס להם
  • אג’נדה,
  • תגובתיות לפניית המאמין,
 • מקדשת פרדיגמות, הנחות מקדמיות,
 • ניפוק ערך עליון לערכים שאינם קיומיים, כקיומיים- קדושה,
 • אמוניות כתצורת מחשבה לגיטימית,
 • מונעת מחרדה,
 • תפישת פרט על ציר שרשרתי ורטיקלי, שיש לו תפקיד לקבל תפישות ולהעביר אותם הלאה,
 • פותרנות גורפת באמצעות מעשים גורפים,
 • העדפת כוח לרוב על חשבון החלשת מיעוט,
 • העדפת מדינה חזקה, בייחוס לה ‘כוח-על’.

ובשמרנות ימנית יש גם את מי שבא לשם מתפישה נטולת קדושה או אידיאולוגיה.

מגיע מ-

פרקטיקה התנייתית אישיותית אורגנית של שימור משאבים- הון, אנרגיה, זמן, אדמה,
מתחושת מחסור, או רצון אגירה, והגדלה,
לשמירת ואף להרחבת הקיים,
לעצמו כפרט, ובקונטקסט הולך ומתרחב

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share