סטנדרטים של התנהגות תקשורת ואסתטיקה

תרבות. אחיזה, עדכון

משך הקריאה: 2 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

סטנדרטי אסתטיקה
מוטמעים,
להעברת מסרים חברתיים
מורכבים,
באופן בלתי ישיר,
מיידית.

‘תרבות’ הוא מושג חמקמק של- איך הרבה פרטים מתנהגים באופן אינדיבידואלי.

סטנדרטי

סט, קבוצה מאובחנת ברורה של אלמנטים יציבים על ציר זמן עם רמת דינמיות נמוכה, שקשה להתווסף אליהם או להגרע מהם, אם כי אפשרי, ותהליך ההוספה/גריעה הוא אטי ומדורג בדרך כלל שכן
1. זהו תהליך חברתי שמקיף ריבוי פרטים
2. עליו לשרת דמויות מובילות חברתית, בלפחות אלמנט אחד חשוב להם, כבידול ייחודיות קיבועם כמודלי חיקוי, או אלמנטים אחרים אפשריים.

אסתטיקה

תיוג של ערכים אבסטרקטים- בחלקם, או כלל לא מתומללים, או מוגדרים,
שגורמים התייחסויות חיוביות כאהדה, שמחה, עניין, הנאה, מחשיפה של פרט למרכיב מסויים ושנתפשים ככאלה על ידי החברה.

מוטמעים

ערכים אלה, הם תוצר של חינוך, חשיפה סביבתית, סוציולוגית, שכן סביבות חברתיות ששונות מתייחסות לערכים אסתטים ששונים.

חברה, גם, מנחילה, מטמיעה, ערכים אסתטיים כחלק מערכים נורמטיביים.

להעברת מסרים חברתיים

הפונקציונליות של התרבותיות היא שימור ייחודיות החברה, בידול מחברות אחרות, בהיבטים החיוביים שאינם הישרדותיים, ומתממשקים עם ההשרדותיים.

באמצעות התרבות החברה מעבירה מסרים שהדומיננטים התרבותיים מבקשים לקדם.

מורכבים

מסר מילולי הוא מיידי, עכשווי וניתן להבנה.

מסרים תרבותיים מתאפיינים בתפישה רעיונית מורכבת, שצבר שלה על בסיס זמן מטמיע רעיון מופשט.

באופן בלתי ישיר

אמירה היא ישירה.

קידום תרבותי הוא פעולה  איטית’ נבנית על ציר זמן והתפתחות.

מיידית

הפיענוח של מסרים תרבותיים, שהוטמעו על ציר זמן הוא מיידי.

כאמירה אך לא מילולית.

Share
Share