התפעפעות, התכנסות תרבות אחת לעליונה ממנה

נחיתות*, פריכות תרבותית

משך הקריאה: 3 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה


* המושג נחיתות תרבותית נגוע.

בעידן הפוליטיקלי קורקט,
לא יאה
לתייג תרבות אחת
כ-‘נעלה’
על תרבות אחרת.

מה שכמובן,
לא הופך
את אי נאותות הקביעה
לבלתי נכונה.

עליונות תרבותית

תרבות אחת תספג-
תמיר ערכי התנהגות, תקשורת ואסתטיקה
לתרבות אחרת
בהשפעת שני וקטורים:

 1. וקטור פרט,
  פועל מתנהג
 2. וקטור מצע,
  תשתית תרבותית

וקטור אינדיבדואל

המידה בה
פרט מזהה
בתרבות משיקה
מרכיבים המקדמים אותו
אישית,
על מרחב סוציולוגי בו הפרט פועל.

וקטור תשתית תרבותית

שיעור שמרנות-קנאות הגרעין של המסד התרבותי,
מידת דומיננטיות הגרעין הקשה,
היקף השפעתו לאכוף סמכותו
על התנהלות הפרטים בהם פועל.

שתי דוגמאות מובהקות, מני רבות מובהקות פחות, להתפעפעות החוצה לתרבויות אחרות:

1. סלנג שפתי

השימוש בסלנג, כשפרט ‘מעוות’ את השפה לכיוון מסויים-

 • רצון הפרט ברווחה, הנאה אישית,

כנגד שאיפת שימור הממסד-

 • ניקיון שפתי, שימור תרבותי.
2. מילה נשית

בחברות מסויימות חיים פרטים המנסים למנוע את מסורת כריתת דגדגן בנערות-

 • רצון פרטים ברווחה אישית- בריאות, חופש בחירה והנאה אישית, מניעת התעללות,

כנגד שאיפת שימור הממסד בחברות אלה-

 • סמכות, מסורת, ערכי תרבות.

שתי דוגמאות מובהקות, מני רבות מובהקות פחות, משמרות תרבות אחרת:

1. ברית מילה יהודית

הלימה של תפישת פרט-

 • אמונה של היגיינה אישית
 • פרקטיקה של זהות לעמיתים

עם המסד, הגרעין התרבותי הקשה-

 • שימור אמונה על מצע סוציולוגי.
2. לבוש חליפה, קשר עניבה

הלימה של רווחת תפישת פרט-

 • ביטוי לשיתוף פעולה של קוד תרבותי

עם

 • שימור ייצוג קוד לבוש מאובחן תואם מאורעות מאובחנים.

תוצר תרבותי- המאה ה-20, עד תחילת ה- 21

מהגרים לארה”ב, ברובם המכריע, אמצו את ערכי התרבות האמריקאיים, התפעפעו אליה, כשחלקם שמרו על צביון חברות המקור.

התרבות האמריקאית שצמחה מזו הבריטית נטלה את ההובלה ולא נהתה אחרי תרבות אחרת, אלא שמשה חוד חנית מוביל, שאחריו השתרכו תרבויות אחרות, יונקות, שלא לומר נחותות.

השערה

האם בשל החופש של כל פרט לשמר את תרבותו נוצרה סינתזה חזקה של אוסף פרטים שוחרי חופש?

התפתחות?

על ציר זמן,
אבולוציונית תרבותית,
מה סביר להניח,
שפרט יעדיף?

פרט ישאף

 • להצר חופש פעולה וביטוי,

או

 • להרחיבה ולהעצימה, למימוש תפישת קידומו?

גרעין קשה

 • יתמצק, יתקשח, יתחזק כוחו באמצעות התפתחות טכנולוגית מעצימה?

או

 • ייחלש, יאבד מסמכותו, יינטש ויוחלף באחר?

פריכות תרבותית בתמצית

 1. באיזו מידה התרבות הנבחנת מפעפעת ומטמיעה מערכיה לתרבויות משיקות,
 2. באיזו מידה פרטים מזהים בתרבות אחרת כמקדמת אותם פרסונלית על מצע סוציולוגי,
 3. מה שיעור דומיננטיות הגרעין הקשה המרכיב אותה וכמה הוא שמרן.
  כלומר כמה מבקש לשמר את מאפייניו או פתוח להשפעות משיקות.

הקשרי תרבות

תרבות
תרבות. אחיזה, עדכון
עליונות תרבותית
עיסוק בזהות

Share

2 תגובות בנושא “נחיתות*, פריכות תרבותית”

הערות? אשמח לתגובתך

Share