שלילת החיווי

הקביעה

 • המוצר יקר.
   והשלילה-

  • הוא לא.

או,

 • אני בודד.
   והתשובה השוללת-

  • אתה לא.

ודומיהם. וזה שיח לגיטימי. הייתכן שבקביעתו ואי שלילת הקביעה, הקובע בעצם מזמן את שלילת
קביעתו? רוצה בה?

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share