משוגע שמח

הערכת משך קריאה כ- 2 דקות

וואלה?

 • מקווה עבור האמוניסט שהוא אכן שמייח.
 • I doubt.
 • “עדיף”?
  • הפילוסוף הקטנועניסט, או הקטנוען הפילוסופיסט, בחר משהו? להאמין? להיות שפוי? להיות משוגע? שמח?
  • אולי להדביק את המדבקה.
 • “ליהות”
  • אני מעדיף, מבחירה, לתפוש את עצמי כ-בור שאינו יודע למה המנסח, המגיהה, מדביק המדבקה, העדיפו במודע, את “ליהות” על “להיות”, שיש לכך משמעות כלשהי,
  • I doubt.
 • “נורמלי”
  • מניח שהמנסח והמדביק מבלבלים בין ‘נורמלי’, לבין ‘סביר’.
  • משער שהם התכוונו ל’סביר’, שכן בשגעון הנוכחי אמונה באל היא ‘נורמליות’.
 • “עצוב”
 • יש מי שבחר להיות עצוב?
  • ‘עצב’ – ביטוי נפוץ לחיווי אוטונומי של סובייקט השואף ל
   • להפסיקו
   • ולהקטין את חיווי עוצמתו, ככל הניתן.
 • השמחים במנותק ממציאות
  • הם על סם, זמני,
  • מתעלים תשומות אינטלקטואליות כדי לתפוש מציאות לערוצים תודעתיים מלאכותיים, ויפגשו את בורות הפער בין תפישתם לבין מוראות המציאות מהן הם מתעלמים.

לא ראיתי

משוגע שמח.

ולא מי שבחר להיות מושגע או שמח.

ראיתי מי ששאפו יותר או פחות לתעל תשומות לניהול חייהם, והשפיעו על מהלכם ורמת האושר שלהם גבוהה יותר כשצלח ביחס ל

 • למאורעות חיים שלא צלחו,
 • לאחרים המנהלים פחות את חייהם
  כתנאי הכרחי גם אם לא מספיק;

ישנם מהלכי חיים שמזמנים מאורעות דרמטיים כופים קשיים שצורכים תשומות תודעתיות במחסור, שלא מאפשרים ניהול פותרני או מקל.

 

Share

הערות? אשמח לתגובתך